accesskey_mod_content

Obert el termini per a comentaris sobre l'esborrany de la Metodologia de l'Observatori d'Accessibilitat Web

04 octubre 2019

Logo Observatori d'Accessibilitat

Esta metodologia, lligada al monitoratge que els Estats membres han de realitzar referent al compliment de la Directiva 2016/2102,  s'obri a consulta per a comptar amb la participació de tots els actors involucrats en l'accessibilitat: administracions públiques, sector empresarial, associacions de persones amb discapacitat i qualsevol altre actor particular que vullga participar.
 

L'any passat es va publicar el Reial decret 1112/2018(Obri en nova finestra) sobre accessibilitat dels llocs web i aplicacions mòbils del sector públic. Aquest RD vé derivat de la transposició de la Directiva (UE) 2016/2102.  Segons arreplega la citada directiva els Estats membres comprovaran periòdicament la conformitat dels llocs web i les aplicacions per a dispositius mòbils dels organismes del sector públic amb els requisits d'accessibilitat establits en la norma harmonitzada ( EN 301549v2.1.2:2018(Obri en nova finestra) que en la seua versió espanyola es materialitza en UNE-EN 301549:2019(Obri en nova finestra) ).

Derivat de la directiva, també l'any passat, es va publicar la Decisió d'Execució (UE) 2018/1524(Obri en nova finestra) que dona instruccions específiques referent a la metodologia de seguiment i les disposicions per a la presentació d'informes que hauran de complir els Estats membres per a realitzar el seguiment a nivell nacional i realitzar el reporte periòdic. En esta Decisió d'execució s'establixen dos mètodes de seguiment: seguiment simplificat, que afecta a llocs web i que permet detectar els casos d'incompliment d'un subconjunt dels requisits de la norma harmonitzada i seguiment en profunditat, que afecta tant a llocs web com a aplicacions per a dispositius mòbils i que permet verificar minuciosament el compliment de tots els requisits identificats.

El Ministeri de Política Territorial i Funció Pública és l'òrgan encarregat de realitzar el seguiment i la presentació d'informes davant la Comissió Europea, tal com especifica el RD 1112/2018, i estes labors es recolzaran en l'Observatori d'Accessibilitat Web.

En este context, l'Observatori d'Accessibilitat Web fa públic el document " Esborrador Metodologia per al seguiment simplificat UNE-EN 301549:2019(Obri en nova finestra) " que definix com es va a dur a terme en l'estat espanyol el seguiment simplificat recollit en la decisió d'execució 2018/1524 a partir de l'any 2020. Per a la definició de la versió definitiva es vol comptar amb la participació de tots els actors involucrats sobre este tema:

  • Les administracions públiques: a través de la Xarxa de Contactes d'Accessibilitat Digital, el Grup de Treball de "Accessibilitat Digital en les AAPP" del Comité de direcció TIC, el Grup de Treball "Observatori, Indicadors i Mesures" de la Comissió Sectorial d'Administració Electrònica i qualsevol entitat obligada pel Reial decret que vullga enviar directament els seus comentaris.
  • Associacions de persones amb discapacitat, a través del Consell Nacional de la Discapacitat.
  • Sector empresarial involucrat en l'accessibilitat digital.
  • Qualsevol altre actor a títol particular que desitge participar.

Animem al fet que totes les persones interessades envien els seus comentaris a través dels llits oficials que se'ls hagen pogut comunicar o/i a través del fòrum de debat Metodologia OAW   habilitat sobre este tema. El termini de recepció de comentaris estarà obert fins al 18 d'octubre de 2019.

Descarrega Esborrador Metodologia per al seguiment simplificat UNE-EN 301549:2019 (pdf)(Obri en nova finestra)
 

  • Accessibilitat
Punt d'Accés General
 
Punt d'Accés General