accesskey_mod_content

Aberto o prazo para comentarios sobre o borrador da Metodoloxía do Observatorio de Accesibilidade Web

04 outubro 2019

Logo Observatorio de Accesibilidade

Esta metodoloxía, ligada á monitorización que os Estados membros deben realizar respecto diso do cumprimento da Directiva 2016/2102,  ábrese a consulta para contar coa participación de todos os actores involucrados na accesibilidade: administracións públicas, sector empresarial, asociacións de persoas con discapacidade e calquera outro actor particular que queira participar.
 

O ano pasado publicouse o Real Decreto 1112/2018(Abre en nova xanela) sobre accesibilidade dos sitios web e aplicacións móbiles do sector público. Devandito RD vén derivado da transposición da Directiva (UE) 2016/2102.  Segundo recolle a citada directiva os Estados membros comprobarán periodicamente a conformidade dos sitios web e as aplicacións para dispositivos móbiles dos organismos do sector público cos requisitos de accesibilidade establecidos na norma harmonizada ( EN 301549v2.1.2:2018(Abre en nova xanela) que na súa versión española materialízase en UNE-EN 301549:2019 UNE-EN 301549:2019(Abre en nova xanela) ).

Derivado da directiva, tamén o ano pasado, publicouse a Decisión de Execución (UE) 2018/1524(Abre en nova xanela) que dá instrucións específicas respecto diso da metodoloxía de seguimento e as disposicións para a presentación de informes que terán que cumprir os Estados membros para realizar o seguimento a nivel nacional e realizar o reporte periódico. Nesta Decisión de execución establécense dous métodos de seguimento: seguimento simplificado, que afecta a sitios web e que permite detectar os casos de incumprimento dun subconjunto dos requisitos da norma harmonizada e seguimento en profundidade, que afecta tanto a sitios web como a aplicacións para dispositivos móbiles e que permite verificar minuciosamente o cumprimento de todos os requisitos identificados.

O Ministerio de Política Territorial e Función Pública é o órgano encargado de realizar o seguimento e a presentación de informes ante a Comisión Europea, tal e como especifica o RD 1112/2018, e estes labores apoiaranse no Observatorio de Accesibilidade Web.

Neste contexto, o Observatorio de Accesibilidade Web fai público o documento " Borrador Metodoloxía para o seguimento simplificado UNE-EN 301549:2019(Abre en nova xanela) " que define como se vai a levar a cabo no estado español o seguimento simplificado recollido na decisión de execución 2018/1524 a partir do ano 2020. Para a definición da versión definitiva quérese contar coa participación de todos os actores involucrados respecto diso:

  • As administracións públicas: a través da Rede de Contactos de Accesibilidade Dixital, o Grupo de Traballo de "Accesibilidade Dixital nas AAPP" do Comité de Dirección TIC, o Grupo de Traballo "Observatorio, Indicadores e Medidas" da Comisión Sectorial de Administración Electrónica e calquera entidade obrigada polo Real Decreto que queira enviar directamente os seus comentarios.
  • Asociacións de persoas con discapacidade, a través do Consello Nacional da Discapacidade.
  • Sector empresarial involucrado na accesibilidade dixital.
  • Calquera outro actor a título particular que desexe participar.

Animamos a que todas as persoas interesadas envíen os seus comentarios a través das canles oficiais que se lles puideron comunicar ou/e a través do foro de debate Metodoloxía OAW   habilitado respecto diso. O prazo de recepción de comentarios estará aberto ata o 18 de outubro de 2019.

Descarga Borrador Metodoloxía para o seguimento simplificado UNE-EN 301549:2019 (pdf)(Abre en nova xanela)
 

  • Accesibilidade
Punto de Acceso Xeral
 
Punto de Acceso Xeral