accesskey_mod_content

La Secretaria General d'Administració Digital inicia el procés d'elaboració del Pla Estratègic 2021-2024

"Notícia disponible únicament amb finalitats històriques i d'hemeroteca. La informació i enllaços mostrats es corresponen amb els quals estaven operatius a la data de la seua publicació. No es garantix que continuen actius actualment".

01 octubre 2019

S'ha celebrat la reunió de llançament del projecte per a l'elaboració d'un Pla Estratègic d'Administració Digital 2021-2024.

En el marc del Programa de Suport a les Reformes Estructurals 2017-2020 de la Unió Europea, la finalitat de la qual és proporcionar suport per a la preparació i implementació de reformes administratives i estructurals que milloren el creixement mitjançant la mobilització de fons de la Unió Europea, la Secretaria General d'Administració Digital ha posat en marxa l'elaboració d'un Pla Estratègic d'Administració Digital per al període 2021-2024.

El Pla de Transformació Digital per a l'Administració General de l'Estat i els seus Organismes Públics (Estratègia TIC) 2015-2020, aprovat en el Consell de Ministres el 2 d'octubre de 2015, va proporcionar el marc estratègic global per a avançar en la transformació de l'Administració amb un horitzó temporal fins a 2020. És necessari, per tant, elaborar, amb suficient antelació, el futur Pla Estratègic que guiarà a l'Administració General de l'Estat en el seu procés de transformació digital  durant el període 2021-2024, tenint en compte els canvis ràpids i profunds que ocorren durant la vigència d'una estratègia definida, així com l'alineació amb les polítiques europees i de l'OCDE en el camp del govern digital (especialment les àrees principals d'actuació del període pressupostari 2021-2027) , incloent la incorporació de les tecnologies emergents i les noves formes de provisió de servicis.

El Pla s'elaborarà per al període 2021 a 2024 en col·laboració amb la resta d'Administracions Públiques en un marc de co-creació i contindrà els objectius estratègics en matèria de digitalització de l'Administració General de l'Estat i els seus Organismes Públics vinculats i depenents i les actuacions necessàries per a la seua execució, així com el full de ruta a seguir, incloent fites, indicadors, responsables, accions de monitoratge i informes de seguiment. Com a part dels  treballs preparatoris per a la definició de l'estratègia es realitzarà una anàlisi de l'estat de situació actual de posada en marxa de les normes de procediment administratiu, un dels seus eixos fonamentals.

La primera reunió, per a iniciar el llançament del projecte, ha comptat amb la presència de representants de la Comissió Europea, de la SGAD i de l'empresa col·laboradora i ha tingut com a objectiu determinar la metodologia i pla de treball del projecte i calendari d'activitats. En les següents fases del procés es coordinarà amb l'Administració General de l'Estat i Administracions Autonòmiques i Locals, respectant els respectius àmbits de competència. 

Actualment, el nostre país apareix en la posició quarta dels vint-i-huit Estats Membres, en l'indicador de servicis públics digitals de l'Índex de l'Economia i la Societat Digitals (DESI) confeccionat anualment per la Comissió Europea.  Este Pla es llança amb l'objectiu d'avançar amb el compromís de millora contínua dels servicis públics digitals.  

 

 

 

  • Servicis electrònics
  • Cooperació interadministrativa
Punt d'Accés General
 
Punt d'Accés General