accesskey_mod_content

La Plataforma d'Intermediació de Dades supera els 80 milions de transmissions en 2018

"Notícia disponible únicament amb finalitats històriques i d'hemeroteca. La informació i enllaços mostrats es corresponen amb els quals estaven operatius a la data de la seua publicació. No es garantix que continuen actius actualment".

11 febrer 2019

Logo PID-SVD

PID permet verificar o consultar les dades d'un ciutadà que ha iniciat un tràmit amb l'entitat. D'esta manera, el ciutadà no haurà d'aportar documents acreditatius per exemple d'identitat ni de residència, en els tràmits que inicie.

La Plataforma d'Intermediació de Dades (PID), el servici de la Secretaria General d'Administració Digital que simplifica la gestió de la tramitació davant les administracions públiques mitjançant l'intercanvi automàtic de dades, ha superat per primera vegada en 2018 els 80 milions de transmissions electròniques, concretament 80.959.315.

 Figura 1. Transmissions de dades – SVD. Evolució anual

També el nombre de servicis de verificació i consulta de dades que els organismes tramitadors poden utilitzar de forma automatitzada ha seguit creixent en 2018: són ja 120 els servicis oferits mitjançant la Plataforma d'Intermediació fins al 31 de desembre del passat any.

Figura 2. Servicis mitjançats. Evolució interanual

  Gen Febr Mar Abril Maig Juny Jul Agos Set Oct Nov Des
2016 68 71 71 76 76 76 76 76 76 76 78 78
2017 80 80 80 80 83 83 83 83 85 88 88 88
2018 92 98 98 109 110 110 110 110 110 113 113 120

Des de la seua posada en funcionament s'han realitzat més de 405 milions de transmissions de dades a través de la Plataforma d'Intermediació el que ha suposat un gran estalvi a ciutadans, empreses i la pròpia Administració simplificant la tramitació dels procediments administratius.
 
L'inici dels tràmits s'ha fet més còmode per al ciutadà evitant que haja d'adjuntar a la sol·licitud documents que acrediten la seua identitat, empadronament, situació laboral, titulació acadèmica, situació cadastral, tributària i un llarg etcètera, a més de reduir el volum de paper gestionat en l'administració. L'administració sense papers més a prop.

Figura 3. Evolució anual agregada de transmissions de dades

Figura 3. Evolució anual agregada de transmissions de dades

Any Transmissions de Dades
2007 1.304.921
2008 5.415.829
2009 20.611.691
2010 36.793.925
2011 53.265.080
2012 78.086.287
2013 107.929.548
2014 145.066.472
2015 198.663.248
2016 248.722.143
2017 325.863.969
2018 405.770.297

Per a més informació sobre els indicadors de la Plataforma d'Intermediació de Dades es pot consultar l'apartat "Intermediació de Dades" en DATAOBSAE(Obri en nova finestra)

Més informació sobre la Plataforma PID en la solució PID-SVD del CTT.

  • Centre de Transferència de Tecnologia
  • Infraestructures i servicis comuns
  • Ciutadà