accesskey_mod_content

La Plataforma d'Intermediació de Dades supera els 80 milions de transmissions en 2018

  11 febrer 2019

  Logo PID-SVD

  PID permet verificar o consultar les dades d'un ciutadà que ha iniciat un tràmit amb l'entitat. D'aquesta manera, el ciutadà no haurà d'aportar documents acreditatius per exemple d'identitat ni de residència, en els tràmits que inicie.

  La Plataforma d'Intermediació de Dades (PID), el servei de la Secretaria General d'Administració Digital que simplifica la gestió de la tramitació davant les administracions públiques mitjançant l'intercanvi automàtic de dades, ha superat per primera vegada en 2018 els 80 milions de transmissions electròniques, concretament 80.959.315.

  Figura 1. Transmissions de dades – SVD. Evolució anual

   Figura 1. Transmissions de dades – SVD. Evolució anual

  També el nombre de serveis de verificació i consulta de dades que els organismes tramitadors poden utilitzar de forma automatitzada ha seguit creixent en 2018: són ja 120 els serveis oferits mitjançant la Plataforma d'Intermediació fins al 31 de desembre del passat any.

  Serveis mitjançats. Evolució interanual

  Figura 2. Serveis mitjançats. Evolució interanual

  Des de la seua posada en funcionament s'han realitzat més de 405 milions de transmissions de dades a través de la Plataforma d'Intermediació el que ha suposat un gran estalvi a ciutadans, empreses i la pròpia Administració simplificant la tramitació dels procediments administratius.
   
  L'inici dels tràmits s'ha fet més còmode per al ciutadà evitant que haja d'adjuntar a la sol·licitud documents que acrediten la seua identitat, empadronament, situació laboral, titulació acadèmica, situació cadastral, tributària i un llarg etcètera, a més de reduir el volum de paper gestionat en l'administració. L'administració sense papers més a prop.

  Figura 3. Evolució anual agregada de transmissions de dades

  Figura 3. Evolució anual agregada de transmissions de dades

  Per a més informació sobre els indicadors de la Plataforma d'Intermediació de Dades es pot consultar l'apartat "Intermediació de Dades" en DATAOBSAE(Obri en nova finestra)

  Més informació sobre la Plataforma PID en la solució PID-SVD del CTT.

  • Centre de Transferència de Tecnologia
  • Infraestructures i serveis comuns
  • Ciutadà
  Punt d'Accés General
   
  Punt d'Accés General