accesskey_mod_content

Nou servici disponible en Anota RCP: Edita RCP per a generació de documents registrals

"Notícia disponible únicament amb finalitats històriques i d'hemeroteca. La informació i enllaços mostrats es corresponen amb els quals estaven operatius a la data de la seua publicació. No es garantix que continuen actius actualment".

06 febrer 2019

La solució Anota RCP fa possible la substitució de l'enviament de documents en suport paper al Registre Central de Personal (RCP) per l'enviament electrònic via servicis web.

Les unitats gestores de RH poden, mitjançant les aplicacions de RH que s'integren amb Anota RCP, enviar al RCP documents registrals firmats electrònicament per l'autoritat competent.

S'incorpora un nou servici Edita RCP dins d'Anota RCP, que fa un pas més enllà en permetre a les aplicacions de RH generar documents registrals d'acord amb els formats normalitzats aprovats per la Secretaria d'Estat de Funció Pública. Este servici permet aïllar a aquestes aplicacions dels canvis d'aquests formats derivats de modificacions de la legislació vigent.

Edita RCP genera documents d'acord amb l'última resolució aprovada, de 24 de maig de 2018, de la Secretaria d'Estat de Funció Pública, per la qual es modifiquen formats de documents registrals per a la inscripció i anotació d'actes administratius i altres actes de gestió de personal en el Registre Central de Personal (BOE de 8 de juny de 2018).

Per a més informació, es pot consultar el manual d'integració publicat en l'àrea de descàrregues d'Anota Anota RCP .

  • Infraestructures i servicis comuns
  • Centre de Transferència de Tecnologia