accesskey_mod_content

Novo servizo dispoñible en Anota RCP: Edita RCP para xeración de documentos rexistrais

"Noticia dispoñible unicamente con fins históricos e de hemeroteca. A información e ligazóns mostradas correspóndense cos que estaban operativos á data da súa publicación. Non se garante que continúen activos actualmente".

06 febreiro 2019

A solución Anota RCP fai posible a substitución do envío de documentos en soporte papel ao Rexistro Central de Persoal (RCP) polo envío electrónico vía servizos web.

As unidades xestoras de RRHH poden, mediante as aplicacións de RRHH que se integran con Anota RCP, enviar ao RCP documentos rexistrais asinados electronicamente pola autoridade competente.

Incorpórase un novo servizo Edita RCP dentro de Anota RCP, que dá un paso máis aló ao permitir ás aplicacións de RRHH xerar documentos rexistrais de acordo cos formatos normalizados aprobados pola Secretaría de Estado de Función Pública. Este servizo permite illar ás devanditas aplicacións dos cambios dos devanditos formatos derivados de modificacións da lexislación vixente.

Edita RCP xera documentos de acordo coa última resolución aprobada, de 24 de maio de 2018, da Secretaría de Estado de Función Pública, pola que se modifican formatos de documentos rexistrais para a inscrición e anotación de actos administrativos e outros actos de xestión de persoal no Rexistro Central de Persoal (BOE de 8 de xuño de 2018).

Para máis información, pódese consultar o manual de integración publicado na área de descargas de Anota Anota RCP .

  • Infraestruturas e servizos comúns
  • Centro de Transferencia de Tecnoloxía
Punto de Acceso Xeral
 
Punto de Acceso Xeral