accesskey_mod_content

Transici�� a IPv6

 • La Transici�� a IPv6 en les Administracions P��bliques

  12 mar�� 2013

  L'esgotament de l'adre��ament IPv4 disponible ha posat de manifest les limitacions del protocol de comunicacions sobre el qual s'assenta Internet.

 • La Transici�� a IPv6 en l'Administraci�� General de l'Estat

  12 mar�� 2013

  El ���Pla de foment per a la incorporaci�� del protocol IPv6 a Espanya���, aprovat pel Consell de Ministres el 29 d'Abril de 2011, marca l'inici de la transici�� a IPv6 en l'Administraci�� General de l'Estat.

 • Elements formatius en IPv6 per a les Administracions P��bliques

  12 mar�� 2013

  El radical canvi que suposa la integraci�� del nou protocol en les infraestructures i servicis d'Administraci�� Electr��nica, implica la necessitat de desenvolupar accions formatives espec��fiques.

 • Saber m��s

  12 mar�� 2013

  Oferim una recopilaci�� d'enlla��os a recursos que poden ser ��tils a l'hora de realitzar la transici�� a IPv6 en el teu entorn.

 • Les Administracions P��bliques i la transici�� entre IPv4 i IPv6

  12 mar�� 2013

  Les Administracions P��bliques s��n al mateix temps agents promotors del proc��s de transici�� i actors en el mateix.

 • La Transici�� a IPv6 en les Administracions P��bliques

  12 mar�� 2013

  L'esgotament de l'adre��ament IPv4 disponible ha posat de manifest les limitacions del protocol de comunicacions sobre el qual s'assenta Internet.

 • La Transici�� a IPv6 en l'Administraci�� General de l'Estat

  12 mar�� 2013

  El ���Pla de foment per a la incorporaci�� del protocol IPv6 a Espanya���, aprovat pel Consell de Ministres el 29 d'Abril de 2011, marca l'inici de la transici�� a IPv6 en l'Administraci�� General de l'Estat.

 • Elements formatius en IPv6 per a les Administracions P��bliques

  12 mar�� 2013

  El radical canvi que suposa la integraci�� del nou protocol en les infraestructures i servicis d'Administraci�� Electr��nica, implica la necessitat de desenvolupar accions formatives espec��fiques.

 • Saber m��s

  12 mar�� 2013

  Oferim una recopilaci�� d'enlla��os a recursos que poden ser ��tils a l'hora de realitzar la transici�� a IPv6 en el teu entorn.

 • Les Administracions P��bliques i la transici�� entre IPv4 i IPv6

  12 mar�� 2013

  Les Administracions P��bliques s��n al mateix temps agents promotors del proc��s de transici�� i actors en el mateix.

Punt d'Acc��s General
Punt d'Acc��s General