accesskey_mod_content

L'Agència Tributària comença a publicar les seues notificacions en la Direcció Electrònica Habilitada única

10 setembre 2021

S'inicia el procés de migració de l'AEAT a la DEHú.

La incorporació de l'Agència Estatal d'Administració Tributària ( AEAT ) a la Direcció Electrònica Habilitada Única ( DEHú ) que emet anualment un volum superior als 13 milions de notificacions amb una càrrega diària benvolguda en més de 120.000 enviaments, suposa una fita per al sistema que vora duplicar el volum de notificacions i comunicacions que posa a la disposició de la ciutadania.

Transitòriament, es mantindran per a les notificacions de la AEAT la via de posada a disposició en la Direcció Electrònica Habilitada accessible a través d'http://notificaciones.060.es/ http://notificaciones.060.es/(Obri en nova finestra) com una tercera via addicional a la DEHú i a la Seu Electrònica de la AEAT . Este servici es retirarà pròximament en favor de la DEHú, per la qual cosa es recomana als interessats que disposen de sistemes de compareixença automatitzada que ho traslladen a la DEHú .

A pesar del recent del llançament de DEHÚ , durant els últims mesos ha experimentat un creixement considerable en els accessos i compareixences. El nombre d'accessos ha crescut fins a aconseguir més de 10 milions d'accessos en el mes d'agost. La DEHú permet actualment que més de 9.000 Organismes emissors de diferents administracions i organismes públics, a nivell estatal, autonòmic, local, universitats, etc., realitzen enviaments de notificacions i comunicacions en qüestió de segons i sense amb prou faenes cost associat. Des de la posada en marxa de s'han DEHú rebut més de 25 milions de notificacions, amb una mitjana de més d'1,5 milions d'enviaments mensuals. Amb la incorporació de l'esta AEAT xifra s'estima que augmentarà fins a acostar-se al voltant dels 3 milions d'enviaments mensuals.

Recordem també que per als grans destinataris de notificacions administratives està disponible una interfície de compareixença automatitzada que obri la porta a poder integrar la compareixença i distribució de les notificacions  dins dels sistemes de gestió empresarials.

Pot consultar el detall de les Especificacions tècniques per a l'accés com a Gran Destinatari(Obri en nova finestra)

Més informació en la solució  DEHú  del CTT.

  • Etiquetes continguts
  • Infraestructures i servicis comuns