accesskey_mod_content

Indicadors de gènere de la societat digital

22 març 2021

L'ONTSI (Observatori Nacional de les Telecomunicacions i de la Societat de la Informació) -adscrit a Red.es-, acaba de presentar un informe sobre dona i tecnologia durant la pandèmia del Covid-19.

L'informe de​  Indicadors de Gènere de la Societat Digital(Obri en nova finestra) (edició de març 2021) explica com el 2020 ha sigut l'año en el qual la digitalización s'ha accelerat a major velocitat en l'última dècada. A més, la bretxa de género, quant a freqüència d'ús d'internet, pràcticament ha desaparegut. No obstant açò, en altres dimensions com els usos de la tecnología amb finalitats en la salut, l'educación o cures, la pandèmia ha ampliat les desigualtats de género preexistents, assignant les tasques vinculades a este tipus de professions de nou a les dones, también en l'ámbito digital.

En relació amb l'Administració electrònica, les Administracions públiques estan adoptant tecnologies digitals per a fer que els processos, els servicis i la informació siguen més accessibles i menys onerosos.

Les interaccions en línia de les persones amb les Administracions públiques varien de la simple recopilació d'informació en les webs de les Administracions públiques, a procediments interactius on es van completar formularis, i a l'enviament d'estos a través d'Internet.

Les taules i gràfics de l'informe mostren el nivell d'adopció d'estes activitats per part de les dones, i servix per a reflectir les bretxes que existixen per raó de gènere, edat i nivell educatiu.

La proporció de persones que utilitzen Internet per a interactuar amb les autoritats públiques a Espanya ha augmentat del 43% en 2015 al 63% en 2020. En termes generals, Espanya es posiciona per damunt de la mitjana de la UE27 en la interacció de les persones amb les administracions públiques. No obstant açò, seguix havent-hi diferències quan s'analitza estes activitats des de la perspectiva de gènere.

Els hòmens utilitzen més Internet per a interactuar amb les administracions públiques que les dones, tant a Espanya com en la mitjana dels països de la UE27, sent la distància de gènere de 4 punts percentuals a Espanya i 1 en la UE27. Este comportament canvia amb l'edat, les jóvens espanyoles i les europees de 16 a 24 anys interactuen més amb l'administració pública a través d'Internet que els hòmens, sent la distància de gènere de 7 punts percentuals. No obstant açò, en col·lectius de més edat esta activitat la realitzen més els hòmens que les dones.

Font original de la notícia(Obri en nova finestra)

  • Govern obert
  • Ciutadà