accesskey_mod_content

Indicadores de xénero da sociedade dixital

22 marzo 2021

O ONTSI (Observatorio Nacional das Telecomunicacións e da Sociedade da Información) -adscrito a Rede.es-, acaba de presentar un informe sobre muller e tecnoloxía durante a pandemia da Covid-19.

O informe de​  Indicadores de Xénero da Sociedade Dixital(Abre en nova xanela) (edición de marzo 2021) explica como o 2020 foi o añou no que a digitalización acelerouse a maior velocidade na última década. Ademais, a brecha de género, en canto a frecuencia de uso de internet, practicamente desapareceu. Con todo, noutras dimensións como os usos da tecnología con fins na saúde, a educación ou coidados, a pandemia ampliou as desigualdades de género preexistentes, asignando as tarefas vinculadas a este tipo de profesións de novo ás mulleres, también no ámbito dixital.

En relación coa Administración electrónica, as Administracións públicas están a adoptar tecnoloxías dixitais para facer que os procesos, os servizos e a información sexan máis accesibles e menos onerosos.

As interaccións en liña das persoas coas Administracións públicas varían da simple recompilación de información nas webs das Administracións públicas, a procedementos interactivos onde se completaron formularios, e ao envío destes a través de Internet.

As táboas e gráficos do informe mostran o nivel de adopción destas actividades por parte das mulleres, e serve para reflectir as brechas que existen por razón de xénero, idade e nivel educativo.

A proporción de persoas que utilizan Internet para interactuar coas autoridades públicas en España aumentou do 43% en 2015 ao 63% en 2020. En termos xerais, España sitúase por encima da media da UE27 na interacción das persoas coas administracións públicas. Con todo, segue habendo diferenzas cando se analiza estas actividades desde a perspectiva de xénero.

Os homes utilizan máis Internet para interactuar coas administracións públicas que as mulleres, tanto en España como na media dos países da UE27, sendo a distancia de xénero de 4 puntos porcentuais en España e 1 na UE27. Este comportamento cambia coa idade, as mozas españolas e as europeas de 16 a 24 anos interactúan máis coa administración pública a través de Internet que os homes, sendo a distancia de xénero de 7 puntos porcentuais. Con todo, en colectivos de máis idade esta actividade realízana máis os homes que as mulleres.

Fonte orixinal da noticia(Abre en nova xanela)

  • Goberno aberto
  • Cidadán