accesskey_mod_content

ORVE complix tots els requisits en matèria de Registres previstos en la Llei 39/2015

"Notícia disponible únicament amb finalitats històriques i d'hemeroteca. La informació i enllaços mostrats es corresponen amb els quals estaven operatius a la data de la seua publicació. No es garantix que continuen actius actualment".

25 octubre 2019

Logo ORVE

ORVE compta amb les funcionalitats necessàries per a estar completament adaptat a la Llei 39/2015, proporcionant un registre electrònic interoperable i interconnectat.

El servici compartit de Registre ORVE (Oficina de registre Virtual) de la SGAD (Secretaria General  d'Administració Digital) permet l'intercanvi registral ens les OAMR (Oficines d'Assistència en Matèria de Registres).

Anteriorment ORVE solament realitzava l'intercanvi de seients registrals amb altres administracions integrades en SIR (Sistema d'Interconnexió de Registres).

Des de novembre de 2018, ORVE no precisa de cap aplicació addicional per a proporcionar el servici complet de registre a una administració pública en els termes previstos en l'article 16 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

ORVE permet també la realització de seients d'entrada per al propi organisme (presentacions en la seua finestreta per a ells mateixos) i eixides per a ciutadans, empreses i altres administracions que encara no estiguen integrades en SIR.
 
A més ORVE disposa de servicis web que són adequats per a integrar-ho amb altres aplicacions de gestió de les Administracions que utilitzen ORVE com a Registre i amb les seus electròniques d'aquestes administracions. Estan disponibles servicis web de consulta per a extraure la informació d'ORVE i servicis web de registre amb anotació de l'anotació registal i eventualment enviament per SIR.

Més informació en la solució ORVE del CTT

  • Centre de Transferència de Tecnologia
  • Infraestructures i servicis comuns