accesskey_mod_content

FACe s'adecua per a acceptar facturació europea

"Notícia disponible únicament amb finalitats històriques i d'hemeroteca. La informació i enllaços mostrats es corresponen amb els quals estaven operatius a la data de la seua publicació. No es garantix que continuen actius actualment".

06 febrer 2019

Logo FACe

FACe incorpora els formats UBL 2.1 i CII (Cross Industry Invoice) per al compliment de la Directiva 2014/55/UE.

La Directiva 2014/55/UE de 16 d'abril de 2014(Obri en nova finestra) , relativa a facturació electrònica en la contractació pública exigix la definició d'una norma europea comuna per a la facturació electrònica a nivell semàntic, i productes d'estandardització addicionals que milloraran la interoperabilitat en el nivell de sintaxi.

Esta directiva europea implica adoptar mesures que requerisquen que els poders adjudicadores i les entitats que estan dins de l'abast de la mateixa puguen rebre i processar factures electròniques que complisquen amb la norma europea (EN16931) en la factura electrònica abans del 18 d'abril de 2019.

FACe , col·laborant amb altres administracions i amb el sector privat en el projecte CEF EUROFACE, ha desenvolupat la tecnologia necessària per a admetre factures europees de formats diferents al format Facturae. Els formats de factura europea admesos seran UBL 2.1 i CII (Cross Industry Invoice).

Els usuaris de FACe podran validar i remetre les seues factures en format europeu com ho han vingut fent fins al moment en format Facturae, podent consultar el seu estat i evolució sense restriccions. A més, FACe seguirà proporcionant el document CSV de justificant de la remissió.

En honor de la integració d'administracions i proveïdors, s'ha publicat a l'entorn de proves, una nova versió de FACe que dona resposta a esta necessitat.

Pot trobar més informació en àrea de descàrregues del projecte en el CTT. 

  • Identitat i Firma electrònica
  • Ciutadà
  • Cooperació interadministrativa