accesskey_mod_content

CRUE Universitats Espanyoles implanta el Client lleuger SCSPv3 en cloud per al conjunt de les seues universitats

09 febrer 2018

Logo crue

CRUE Universitats Espanyoles, amb la col·laboració de RedIRIS i el MINHAFP, implanta el Client lleuger SCSPv3 en cloud com a servei compartit per al conjunt de les seues universitats, donant un nou pas en l'impuls de la interoperabilitat universitària.

CRUE Universitats engega una nova línia d'acció, en l'àmbit de la interoperabilitat universitària, amb l'objectiu de facilitar que les seues universitats públiques puguen accedir a dades d'altres organismes públics disponibles a través de la Plataforma d'Intermediació de dades del Ministeri d'Hisenda i Funció Pública i reduir així la càrrega documental dels tràmits universitaris, en adequació a la Llei 39/2015, de Procediment Administratiu Comú.

Per a açò ha desplegat una instància del Client lleuger SCSPv3 en cloud, com a nou servei compartit universitari, gràcies a la col·laboració amb Xarxa acadèmica i de recerca espanyola (RedIRIS) , finançada pel Ministeri d'Economia, Indústria i Competitivitat i gestionada per l'entitat pública empresarial Red.es, i amb Secretaria General d'Administració Digital (SGAD). El servei es troba disponible des d'aquest mes de febrer i ja s'han integrat en ell la Universitat Complutense de Madrid i la Universitat de Saragossa . S'espera que en les pròximes setmanes s'incorporen noves universitats.

Entre els conjunts de dades més demandades per les Universitats es troben els de Família nombrosa i discapacitat incorporats durant 2017 a la plataforma.

Serveis Consumits per Universitats Consultes
Consulta de Títol de Família Nombrosa 64.732
Consulta de Dades de Discapacitat 53.409
Consulta de Dades d'Identitat SCSPv3 50.069
Verificació de les Dades d'Identitat SCSPv3 14.589
Consulta d'inexistència de delictes sexuals per dades de filiació 9.563
Consulta d'inexistència de delictes sexuals per documentació 7.207
Títols Universitaris per Documentació 4.208
Títols Universitaris per dades de filiació 4.101
Consulta de Dades Cadastrals SCSPv3 807
Títols NO Universitaris per Documentació 123
Estar al corrent de pagament amb la Seguretat Social 112
ECOT Contractació amb el sector Públic 71
Certificat de Naixement 9
Situació Laboral en Data Concreta 4
Consulta de Condició de Becat 1
Total General 209.005

Aquesta línia d'acció, en la qual les universitats actuen com a cessionaris, s'emmarca dins de les iniciatives del Node d'Interoperabilitat del Sistema Universitari Español (NISUE) , engegat en 2017, i que també facilita el compliment del paper de cedents, a partir de la posada a la disposició d'altres organismes del sector públic de dades acadèmiques, inicialment de matrícula universitària , que seran complementats durant 2018 amb els de l'expedient acadèmic. En l'actualitat existeixen 7 universitats que cedeixen dades de matrícula a través de NISUE i altres 8 finalitzant les seues tasques d'integració.

Aquest nou servei compartit, liderat pel Grup de Treball d'Administració Electrònica, Seguretat i Auditoria de la Comissió Sectorial de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions de CRUE (CRUE-TIC), s'emmarca en conveni de col·laboració entre MINHAFP i CRUE Universitats Espanyoles , per a la prestació mútua de solucions bàsiques d'administració electrònica, i contínua una línia d'impuls en la prestació de serveis al ciutadà iniciada en 2010, que es considera essencial per a l'adequació al marc normatiu vigent.

Més informació en les Soluciones  SCSPNISUE del CTT.

  • Cooperació interadministrativa
  • Centre de Transferència de Tecnologia
  • Interoperabilitat