accesskey_mod_content

Actualitzat el catàleg de Productes de Seguretat de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació

21 octubre 2021

Ja està disponible en el portal del CCN-CERT, l'última versió de la guia CCN-STIC 105 amb el catàleg de productes de seguretat de les tecnologies de la informació i la comunicació.

El CCN-CERT, del Centre Criptològic Nacional ( CCN ), acaba d'actualitzar la Guia de seguretat CCN-STIC 105(Obri en nova finestra)  amb el Catàleg de Productes de Seguretat de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació ( CPSTIC ).

Este catàleg té com a finalitat oferir als organismes de l'Administració pública un conjunt de productes o servicis STIC de referència les funcionalitats de la qual de seguretat relacionades amb l'objecte de la seua adquisició han sigut certificades.

D'esta forma, el CPSTIC permet proporcionar un nivell mínim de confiança a l'usuari final en els productes o servicis adquirits, sobre la base de les millores de seguretat derivades del procés d'avaluació i certificació i a un procediment d'ocupació segura.

El CPSTIC consta de dos parts: Productes Aprovats i Productes i Servicis Qualificats. En l'apartat de Productes Aprovats s'arrepleguen aquells productes que es consideren adequats per al maneig d'informació classificada, mentre que en l'apartat de Productes i Servicis Qualificats s'inclouen aquells que complixen els requisits de seguretat exigits per al maneig d'informació sensible en ENS el , en qualsevol de les seues categories (ALTA, MITJANA i BÀSICA).

Font original de la notícia(Obri en nova finestra)

  • Seguretat