accesskey_mod_content

Reconeixement d'Entitats de Certificació de l'ENS i requisits de l'Òrgan d'Auditoria Tècnica

17 març 2021

Logo CCN-CERT

Ja es pot consultar en la part pública del portal del CCN-CERT la Guia CCN-STIC-122, en la qual es definix el procediment utilitzat pel CCN per al reconeixement d'Entitats de Certificació de l'ENS del sector públic i els requisits de l'Òrgan d'Auditoria Tècnica.

El CERT del Centre Criptològic Nacional (CCN-CERT) ha publicat la Guia CCN-STIC 122 Procediment de Reconeixement d'Entitats de Certificació de l'ENS del sector públic i requisits de l'Òrgan d'Auditoria Tècnica(Obri en nova finestra) . Este document definix el procediment utilitzat pel CCN per al reconeixement de la capacitat tècnica d'entitats, òrgans, organismes i unitats vinculades o dependents de les Administracions Públiques, les competències de les quals incloguen el desenvolupament d'auditories de sistemes d'informació.

Així mateix, es definixen els requisits que han de satisfer els Òrgans d'Auditoria Tècnica (OAT) del Sector Públic per a aquest reconeixement per a la realització d'Auditories de Conformitat en l'ENS i d'expedir els corresponents Certificats.

Font original de la notícia(Obri en nova finestra)

  • Seguretat