accesskey_mod_content

El Desafiament Aporta 2020 se centra en el sector de l'educació

07 octubre 2020

logo Dades.gob

El Desafiament Aporta, una competició encaminada a promoure la creació de solucions basades en informació de sector públic que ajuden a resoldre reptes en sectors concrets que afecten al conjunt de la societat, se centra en esta edició de 2020 en el sector educatiu.

El context actual de pandèmia mundial ha marcat un abans i un després en el sector de l'educació. Encara que es vé parlant durant anys dels beneficis d'incorporar noves tecnologies en el procés d'ensenyament-aprenentatge, en el que s'ha vingut a cridar Edtech, esta tendència s'ha tornat encara més necessària en el nou ecosistema educatiu pos-COVID-19.

El Edtech fa referència a tot tipus d'innovacions digitals o tecnològiques que tinguen per objecte millorar l'educació. Amb açò s'aconseguix millorar l'eficàcia i eficiència del sector i impulsar un accés més universal al coneixement. Un camp on les dades obertes tenen un gran potencial,  com bé arreplega la Unió Europea(Obri en nova finestra) . Les dades obertes poden servir de base a solucions que impulsen processos online automatitzats i personalitzats basats en tecnologies disruptives com la Intel·ligència Artificial, alhora que promouen una major efectivitat i  inclusió(Obri en nova finestra) , i ajuden a  complir amb els objectius de desenvolupament sostenible(Obri en nova finestra) .

Baix la convicció que la tecnologia digital enriquix l'aprenentatge en una gran varietat de formes i oferix noves oportunitats, la pròpia Comissió Europea va llançar el  Pla d'acció d'educació digital en 2018(Obri en nova finestra) , un pla del que prompte es publicarà una  nova versió actualitzada(Obri en nova finestra) . Entre altres qüestions, aquest pla destaca la importància de promoure la innovació en el sector mitjançant la celebració d'hackathons dirigits a desenvolupar solucions que responguen als principals reptes en educació.

Reptes a solucionar en el Desafiament Aporta 2020

En este context es desenvolupa la nova edició del Desafiament Aporta, que busca idees i prototips originals que suposen noves oportunitats de captar, analitzar i utilitzar la intel·ligència de les dades en el desenvolupament de solucions en l'àmbit educatiu. Estes solucions poden estar dirigides a resoldre reptes com els següents:

 • Afavorir un ensenyament més eficaç i millorar l'experiència de l'alumnat en el procés d'aprenentatge des de la llar o l'aula. Atendre a la necessitat cada vegada major d'una educació personalitzada i identificar mecanismes que contribuïsquen a donar resposta a l'avaluació de l'aprenentatge en entorns digitals no presencials.
 • Impulsar la difusió d'experiències d'ensenyament-aprenentatge entre la comunitat educativa.
 • Agilitzar el desenvolupament de habilitats/habilitats en els professionals de l'ensenyament per a aconseguir que l'alumnat aprenga més i millor, a més de reforçar l'aprenentatge de destreses lligades a l'anàlisi de dades i a les tecnologies emergents.
 • Fer l'aprenentatge més atractiu i contribuir a resoldre problemes de comportament o de falta d'atenció de l'alumnat.
 • Facilitar la tutorización de l'alumnat i millorar la presa de decisions.
 • Donar resposta als problemes de seguretat en Internet i/o de privacitat de les dades.
 • Millorar la eficiència i eficàcia en la gestió de l'alumnat, recursos educatius, institucions, etc.
 • Presentar als estudiants els camps STEM i fomentar la seua formació en estes matèries.
 • Idear solucions dirigides a reforçar el prestigi i reconeixement social de la funció docent.

Com es desenvoluparà el Desafiament Aporta 2020?

El Desafiament Aporta es desenvolupa en 2 fases:

 • Fase I: Concurs d'idees:

Els participants han de presentar una idea original, desenvolupada ex profeso per a este concurs, i que responga a la temàtica proposta. Les idees i prototips que es presenten han d'utilitzar almenys una font de dades generades per les Administracions Públiques, ja siguen nacionals o internacionals. Addicionalment, el seu ús pot combinar-se amb conjunts de dades exposades per altres fonts, públiques o privades.

Les idees presentades seran valorades pel jurat sobre la base de 5 criteris:

 1. Rellevància
 2. Qualitat i claredat global de la idea proposada
 3. Impacte en la millora del sistema educatiu de la idea proposada
 4. Fuentes d'utilitat
 5. Foment de la qualitat de vida de col·lectius vulnerables

Les 10 idees que obtinguen una major puntuació passaran a la fase 2.

 • Fase II: Desenvolupament de prototips i exposició presencial

Els autors de les 10 idees seleccionades elaboraren un prototip associat a la idea proposada. Des del moment en què es comunique la seua passada a la fase 2, els participants comptaran amb un termini mínim de 3 mesos per a elaborar el prototip. Es busca una exemplificació o simulació funcional que permeta certa interacció, una visualització o una solució multimèdia que permeta exemplificar la proposta en un prototip tangible.

Se seleccionaran els tres millors prototips d'acord a la valoració dels criteris establits:

 1. Facilitat d'ús
 2. Qualitat tècnica del prototip
 3. Viabilitat

Els premis i les bases

Els tres prototips seleccionats rebran la següent dotació econòmica:

 • Primer classificat: 4.000 €
 • Segon classificat: 3.000 €
 • Tercer classificat: 2.000 €

Tal com s'establix en bases del Desafiament Aporta 2020(Obri en nova finestra) , este va dirigit a persones físiques i jurídiques de la Unió Europea, que poden participar de manera individual o en equips.

Font original de la notícia(Obri en nova finestra)

 • Servicis electrònics