accesskey_mod_content

YourEurope: la nova Passarel·la Digital Única europea ja està disponible

16 desembre 2020

Logo Comissió Europea

El 12 de Desembre va tindre lloc el llançament de la Passarel·la Digital Única, que oferix als ciutadans i empreses de la UE un punt únic en el qual accedir a la informació que necessiten per a viure, treballar i fer negocis a Europa. 

YourEurope(Obri en nova finestra) constituïx un punt centralitzat des del qual els ciutadans i empreses poden accedir a informació de qualitat i actualitzada sobre els àmbits més rellevants amb vista a exercir els seus drets i obligacions en el mercat interior de la UE, així com les instruccions per als diferents procediments administratius que existixen en cada país europeu - i en cada regió d'estos- per a dur a terme aquest exercici.  La Passarel·la oferix a més un buscador de servicis d'assistència, mitjançant el qual els usuaris podran trobar la informació necessària per a contactar amb els centres nacionals o europeus d'assistència en diferents matèries tan rellevants com la cerca d'ocupació o el reconeixement de qualificacions professionals.

El focus en la qualitat està en l'essència de la Passarel·la i s'evidencia en aspectes com la recollida de les valoracions dels usuaris en totes les pàgines enllaçades amb la passarel·la o en l'ús del logotip de YourEurope com a segell de qualitat que indica que la pàgina en què es troba complix amb els requisits que exigix l'establida pel Reglament (UE) 2018/1724(Obri en nova finestra) de creació de la Passarel·la.

El llançament de la Passarel·la Digital Única suposa un exemple de col·laboració entre administracions públiques, tant entre les administracions públiques europees com entre les autoritats competents de les diferents Administracions Públiques espanyoles. La coordinació nacional de l'aplicació del Reglament (UE) 2018/1724 s'està duent a terme per part del Ministeri d'Assumptes Econòmics i Transformació Digital i la coordinació d'informació per part del Ministeri de Política Territorial i Funció Pública. 

La posada en marxa de la Passarel·la el passat 12 de desembre respon a la primera fita marcada pel Reglament (UE) 2018/1724, centrat en la informació, per al qual la coordinació d'informació ha coordinat la creació i edició de 160 pàgines en el portal web Punt d'Accés General de l'Administració General de l'Estat(Obri en nova finestra) . A més, s'han incorporat a la Passarel·la pàgines d'informació sobre procediments administratius competència dels diferents Ministeris i Comunitats Autònomes, així com els centres nacionals dels servicis d'assistència i resolució de problemes regulats per normatives europees.

En una segona fase, que culminarà el 12 de desembre de 2022, s'integrarà la informació sobre els procediments administratius que són competència de les autoritats locals.

El tercer i última fita, establit per a desembre de 2023, és l'oferta d'una sèrie de procediments íntegrament en línia inclòs l'ús d'un sistema d'intercanvi transfronterer de proves electròniques entre les autoritats públiques europees. Este sistema d'intercanvi suposarà la realització pràctica del principi de “només una vegada” establit en la Declaració Ministerial de Tallin de 2017 sobre administració electrònica, en permetre que els ciutadans no hagen d'aportar als procediments administratius els documents o dades generades per altres autoritats públiques europees, reduint així la càrrega administrativa que suporten i els obstacles als quals s'enfronten en el mercat interior.

La Passarel·la Digital Única es troba a més entre les accions previstes en la “ Declaració Ministerial de Societat Digital i Administració Digital basada en valors” acordada a Berlín(Obri en nova finestra) el passat 8 de desembre, dins de la línia d'acció que perseguix enfortir la sobirania digital d'Europa i la interoperabilitat, promovent per a açò la reutilització responsable i legal de les dades i del principi de “solament una vegada”.

Font original de la notícia(Obri en nova finestra)  

 

 

  • Cooperació interadministrativa
  • Desenvolupament de Sistemes
Subscriu-te al canal de youtube de l'OBSAE
 
Subscriu-te al canal de youtube de l'OBSAE