accesskey_mod_content

Nou servici disponible en la PID:Consulta dels últims 12 mesos de l'Informe de vida laboral

"Notícia disponible únicament amb finalitats històriques i d'hemeroteca. La informació i enllaços mostrats es corresponen amb els quals estaven operatius a la data de la seua publicació. No es garantix que continuen actius actualment".

05 octubre 2018

Logo PID - SVD

La Plataforma d'Intermediació de Dades incorpora un nou servici que posa a la disposició de totes les Administracions i Organismes públics la ‘Consulta de l'informe de vida laboral dels últims dotze mesos’

El servici permet obtindre un informe sobre la vida laboral d'un ciutadà donat de alta en la Tresoreria General de la Seguretat Social durant l'últim any des de la data de la consulta. L'informe generat arreplega el nombre i la llista de situacions retornades, les dades generals del titular consultat i un resum de la vida laboral.

Amb est són ja tres els servicis que la Tresoreria General de la Seguretat Social oferix a través de la Plataforma d'Intermediació juntament amb les consultes existents de ‘Estar al corrent de pagament’ i de ‘Alta en la Seguretat Social a data concreta’.

Este nou servici de ‘Consulta de l'informe de vida laboral’ vé a sumar-se als més de cent servicis que oferix la Plataforma d'Intermediació de Dades amb l'objectiu de facilitar els tràmits als ciutadans, que eviten haver d'adjuntar als expedients aquells documents dels quals ja disposa l'Administració.

El detall concret de la informació subministrada pot consultar-se en Portal d'Administració electrònica ,en l'àrea de descàrregues en la part relativa a la documentació d'integradors.

Més informació en Plataforma d'Intermediació de Dades del CTT.

  • Servicis electrònics
  • Ciutadà