accesskey_mod_content

Posada en producció del Portal de Traducció Automàtica PTPLATA

"Notícia disponible únicament amb finalitats històriques i d'hemeroteca. La informació i enllaços mostrats es corresponen amb els quals estaven operatius a la data de la seua publicació. No es garantix que continuen actius actualment".

02 octubre 2018

PTPLATA permet a l'usuari traduir textos i fitxers des del castellà/espanyol a diferents idiomes, entre ells, els idiomes cooficials i l'anglés.

Este portal utilitza el motor PLATA de l'Administració General de l'Estat i el motor MT@EC de la Comissió Europea a través del com es realitzen les peticions de traducció als diferents idiomes de la UE de forma transparent. Tots dos són sistemes de traducció automàtica sense revisió o intervenció humana. La qualitat de les traduccions està dins dels llindars de qualitat marcats per a este tipus de sistemes de traducció.
 
Tota la informació traduïda a través d'este portal es transmetrà a través de xarxes segures - xarxa SARA i xarxa TESTA.

La identificació per a entrar en la Plataforma de Traducció Automàtica es realitza a través del CAS i és necessari tindre un perfil d'Administració Pública registrant-se en el Portal d'Administració Electrònica.

Més informació en la solució PTPLATA del CTT

  • Centre de Transferència de Tecnologia
  • Infraestructures i servicis comuns
Punt d'Accés General
 
Punt d'Accés General