accesskey_mod_content

Fi de la comunicació en paper al RCP l'1 de febrer de 2020

  21 maig 2018

  A més, s'avança la pròxima publicació en BOE d'una resolució que modifica tots els documents registrals per a adaptar-los al nou format del tipus de relació de serveis.

  S'estableix l'1 de febrer de 2020 com data límit definitiva per a la comunicació en paper d'actes administratius i de gestió de personal al Registre Central de Personal (RCP). A partir d'aqueixa data, la relació amb el RCP serà exclusivament electrònica sense cap excepció.

  Paral·lelament, s'informa que pròximament es publicarà en el Butlletí Oficial de l'Estat una nova resolució que modifica tots els documents registrals, per a adaptar-los al nou format del tipus de relació de serveis, que passarà de tenir una a dues posicions. Els nous documents registrals es publicaran en el Portal Funciona i en la pàgina web del Ministeri d'Hisenda i Funció Pública.

  La Resolució assortirà efectes l'endemà al de la seua publicació en el Butlletí Oficial de l'Estat i les aplicacions vinculades al Sistema d'Informació del RCP s'adaptaran de manera immediata; no obstant açò, a fi de possibilitar l'adaptació de les diferents aplicacions informàtiques de personal als nous formats, s'estableixen uns períodes transitoris.

  Per a més informació, pot consultar el document publicat en l'àrea de descàrregues de la solució Anota RCP .

  • Infraestructures i serveis comuns
  • Interoperabilitat
  Punt d'Accés General
   
  Punt d'Accés General