accesskey_mod_content

Alineament d'Espanya amb el Marc Europeu d'Interoperabilitat

"Notícia disponible únicament amb finalitats històriques i d'hemeroteca. La informació i enllaços mostrats es corresponen amb els quals estaven operatius a la data de la seua publicació. No es garantix que continuen actius actualment".

03 juliol 2014

LOGO COMISSIÓ EUROPEA

La Comissió Europea ha actualitzat la fitxa d'Espanya en l'observatori europeu NIFO sobre alineament amb el Marc Europeu d'Interoperabilitat. En el plànol teòric s'apunta que l'alineament és complet en relació amb la ‘governança’, els ‘principis’ i els ‘acords d'interoperabilitat’; i quasi complet amb el ‘model conceptual’ i els ‘nivells d'interoperabilitat’. Mentre que en el plànol d'implementació i monitoratge es reconeixen múltiples exemples d'aplicació pràctica de tots dos aspectes.

L'Observatori dels Marcs Nacionals d'Interoperabilitat, NIFO(Obri en nova finestra) , ha desenvolupat un model analític orientat a mostrar l'estat de situació en matèria d'interoperabilitat de 32 països europeus; el model inclou una nova ferramenta que permet l'anàlisi comparativa de la situació de diversos països.

Els treballs relatius a l'estudi de l'estat de situació de la interoperabilitat a Europa han donat lloc entre altres resultats a una nova versió de la fitxa(Obri en nova finestra) que analitza l'alineament d'Espanya en relació amb Marque Europeu d'Interoperabilitat(Obri en nova finestra) , des de les perspectives teòrica i d'implementació i monitoratge.

En primer lloc, quant a la perspectiva teòrica, Espanya mostra, segons la fitxa(Obri en nova finestra) , un alineament complet amb Marque Europeu d'Interoperabilitat(Obri en nova finestra) en termes de la ‘governança’, els ‘principis’, i els ‘acords d'interoperabilitat’; i quasi complet en termes de el ‘model conceptual’ i dels ‘nivells d'interoperabilitat’.


En segon lloc, quant a la perspectiva d'implementació i monitoratge la fitxa reconeix múltiples exemples d'aplicació pràctica de tots dos aspectes.

La fitxa revisa de forma detallada la relació entre l'Esquema Esquema Nacional d'Interoperabilitat amb Marque Europeu d'Interoperabilitat (Obri en nova finestra) amb referències a les normes tècniques d'interoperabilitat (Obri en nova finestra) i a les infraestructures i servicis comuns , tals com a Xarxa SARA i el seu enllaç amb la xarxa europea TESTA(Obri en nova finestra) , el DNI electrònic(Obri en nova finestra) , la Plataforma d'Intermediació , SIA , la Plataforma de validació de firma electrònica @Firma , el Sistema d'Interconnexió de Registres SIR , la Finestreta Única EUGO , la Passarel·la de pagaments , el Centre de Transferència de Tecnologia CTT , l'Observatori Observatori d'Administració Electrònica i el portal de reutilització de la informació del sector públic datos.gob.es

El nostre país se situa de manera destacada, com pot verificar-se a través de la citada ferramenta analítica de NIFO, gràcies a les actuacions anteriors elaborades a la llum de l'estat de l'art i dels principals referents en matèria d'interoperabilitat provinents de la Unió Europea, de la normalització nacional i internacional, així com d'actuacions similars en altres països, tenint present, a més, que les nostres infraestructures i servicis comuns contemplen de manera sistemàtica l'enllaç amb instruments equivalents de l'àmbit europeu.

L'Observatori dels Marcs Nacionals d'Interoperabilitat ( NIFO – National Interoperability Framework Observatory(Obri en nova finestra) ) és una acció del Programa ISA(Obri en nova finestra) que realitza el seguiment per part dels països europeus de les següents qüestions:

  1. Les principals activitats en matèria d'interoperabilitat.
  2. El marc d'interoperabilitat nacional.
  3. L'alineament amb Marque Europeu d'Interoperabilitat(Obri en nova finestra) .
  4. Altres iniciatives en matèria d'interoperabilitat.

Per a cada país s'elabora una fitxa a partir de l'anàlisi del marc d'interoperabilitat corresponent i de les activitats relacionades a través d'un model analític que perseguix mostrar l'estat de l'art.
 

  • Interoperabilitat
Punt d'Accés General
 
Punt d'Accés General