accesskey_mod_content

Publicada una actualització de la Guia CCN-STIC-801 sobre responsabilitats i funcions en l'ENS

"Notícia disponible únicament amb finalitats històriques i d'hemeroteca. La informació i enllaços mostrats es corresponen amb els quals estaven operatius a la data de la seua publicació. No es garantix que continuen actius actualment".

09 maig 2019

Logo CCN-CERT

L'objectiu de la Guia CCN-STIC-801 és establir les responsabilitats generals en la gestió de la seguretat dels sistemes d'informació de les entitats del Sector Públic

El CCN-CERT del Centre Criptològic Nacional ha publicat en el seu portal web una actualització de Guia CCN-STIC-801(Obri en nova finestra) sobre responsabilitats i funcions en l'ENS. Concretament, el document, que es pot consultar en la part pública del portal, arreplega les responsabilitats generals en la gestió de la seguretat dels sistemes d'informació de les entitats del Sector Públic de l'àmbit subjectiu d'aplicació del RD 3/2010, de 8 de gener, pel qual es regula l'Esquema Nacional de seguretat (ENS)(Obri en nova finestra) .

Aquestes entitats hauran de, prenent com a base les directrius assenyalades en esta guia, establir i aprovar la seua pròpia Organització de Seguretat, d'acord amb la seua naturalesa, estructura, dimensió i recursos disponibles, que haurà d'estar arreplegada en la Política de Seguretat de la Informació de l'entitat i, quan es tracten dades de caràcter personal, en la Política de Protecció de Dades.

Entre els principals continguts que arreplega la guia es troba una definició de l'estructura de seguretat, així com dels actors i responsables de la gestió de la mateixa. Dites responsables estan agrupats en funció del nivell de govern, de supervisió i operatiu.

No obstant açò, tal com assenyala el document, algunes responsabilitats poden instrumentalitzar-se per mitjà de comités, que es constituiran com a òrgans col·legiats, de conformitat amb l'assenyalat en la Llei 40/2015. Els més comuns, tal com s'arreplega, són el Comité de Seguretat Corporativa i el Comité de Seguretat de la Informació.

Finalment, s'inclou un epígraf dedicat a la gestió dels riscos i un altre a la concurrència de l'ENS amb el Reglament General de Protecció de Dades (RGPD).

Font original de la notícia(Obri en nova finestra)

  • Seguretat
Subscriu-te al canal de youtube de l'OBSAE
 
Subscriu-te al canal de youtube de l'OBSAE