accesskey_mod_content

Espanya, en el seté lloc del Global Cibersecurity Index 2018 publicat per la UIT

24 abril 2019

Segons el GCI publicat este mes d'abril de 2019 per la UIT, Espanya figura en seté lloc en l'àmbit global i en cinqué lloc en l'europeu.

L'Índex de Ciberseguretat Global (Global Cibersecurity Index - GCI) és una iniciativa de la Unió Internacional de Telecomunicacions (UIT). Es tracta d'un índex compost per a mesurar el compromís dels Estats Membres de la UIT, 194, amb la ciberseguretat.

El GCI maneja cinc pilars recolzats per l'Agenda Global de Ciberseguretat (Global Cybersecurity Agenda - GCA):

  • Legal: existència d'un marc legal relatiu a la ciberseguretat i el ciberdelito.
  • Tècnic: existència d'un marc de mesures tècniques per a afrontar el  desenvolupament de la ciberseguretat a nivell nacional.
  • Organitzatiu: existència d'un marc organitzatiu per a afrontar la ciberseguretat a nivell nacional. Inclou estructures d'organització i governança per a la ciberseguretat.
  • Creació de capacitats: existència de programes d'investigació i desenvolupament, educació i capacitació, professionals certificats i d'entitats del sector públic que els fomenten.
  • Cooperació: existència d'associacions, marcs de cooperació i xarxes d'intercanvi d'informació.

I mesura:

  • L'evolució al llarg del temps del compromís amb la ciberseguretat en els països i en relació amb altres països.
  • El progrés en el compromís de tots els països amb la ciberseguretat des d'una perspectiva global.
  • L'avanç en el compromís amb la ciberseguretat des d'una perspectiva regional.
  • El desequilibri entre països en termes del seu nivell de participació en iniciatives de ciberseguretat.

Segons l'edició edició de 2018 del GCI(Obri en nova finestra) , publicada a l'abril de 2019, Espanya figura en seté (7º) lloc en la llista dels deu països que mostren un major grau de compromís amb la ciberseguretat.

En l'anàlisi per àrees geogràfiques, Espanya figura en cinqué (5º) lloc en l'àmbit europeu després de Regne Unit, França, Lituània i Estònia.

També interessa la perspectiva que posa en relació l'índex de desenvolupament TIC, conegut com IDI, i el GCI i la importància d'un bon posicionament en tots dos, com el qual es mostra per a Espanya en l'informe.

L'informe posa en valor les següents qüestions d'Espanya:

En definitiva es posa en valor l'esforç col·lectiu realitzat a Espanya al llarg d'estos anys destinat a consolidar una visió integral de la ciberseguretat com a part del Sistema de Seguretat Nacional(Obri en nova finestra) , esforç que aborda els 5 pilars de l'Agenda Global de Ciberseguretat de la UIT, i que té fites significatives tals com l'Esquema Esquema Nacional de Seguretat(Obri en nova finestra) , la Protecció d'Infraestructures Crítiques i el CNPIC(Obri en nova finestra) , els tres CSIRTs de referència ( CCN-CERT(Obri en nova finestra) , INCIBE-CERT(Obri en nova finestra) i ESPDEF-CERT(Obri en nova finestra) ), l'Estratègia Estratègia de Ciberseguretat Nacional 2013(Obri en nova finestra) , la creació del Consell Nacional de Ciberseguretat(Obri en nova finestra) també en 2013, l'Acord Acorde del Consell de creació del Centre d'Operacions de Ciberseguretat de l'Administració General de l'Estat i, més recentment, l'aprovació aprovació de l'Estratègia Nacional de Ciberseguretat 2019 per acord del Consell de Seguretat Nacional(Obri en nova finestra) el passat 12 d'abril de 2019.

La Secretaria General d'Administració Digital (SGAD) contribuïx a este esforç col·lectiu com a membre del Consell Nacional de Ciberseguretat(Obri en nova finestra) en el qual a més el seu titular és el Vice-president Tècnic, i també pel seu paper de lideratge, en estreta col·laboració amb el CCN, en el desenvolupament de l'Esquema Esquema Nacional de Seguretat (ENS) , i en la promoció de servicis comuns i compartits , en particular, del servici compartit de seguretat gestionada materialitzat en Centre d'Operacions de Ciberseguretat de l'AGE , entre altres actuacions.

Font original de la notícia(Obri en nova finestra)  

  • Seguretat
Punt d'Accés General
 
Punt d'Accés General