accesskey_mod_content

Qualsevol Administració Pública pot sol·licitar l'alta d'una solució reutilitzable en el directori de solucions del CTT perquè estiga a la disposició de la resta d'Administracions Públiques.

Per a açò, identifique's en el PAe amb un usuari registrat de les Administracions Públiques i accedisca a esta mateixa pàgina, Registre d'una solució. Una vegada identificat, en ella tindrà disponible un formulari per a omplir les dades de la solució que desitja donar de alta.

Quan la solució haja sigut aprovada se li notificarà al sol·licitant.

Consulte la Guia de publicació i llicenciament d'actius , preparada dins de l'àmbit de l'Esquema Nacional d'Interoperabilitat, per a conéixer totes les consideracions prèvies i passos a realitzar abans de procedir a sol·licitar l'alta de la solució: condicions de copyright i autoria, estudi de components, selecció de la llicència, preparació de l'actiu per a la distribució, etc.

En col·laboració amb Red.es s'oferix un servici de consultes a través del com les AAPP podran formular qüestions relacionades amb programari lliure i el llicenciament de les seues solucions.

I per a ajudar en el procés de preparació del codi font de la solució s'oferix una ferramenta d'ajuda per a la inclusió de capçaleres.

Consulte el document Manual d'Usuaris - Edició de Continguts - CTT-PAe , disponible en àrea de descàrregues de la solució CTT per a conéixer els detalls pràctics d'edició de la solució.

0 Comentaris

No hi ha comentaris