accesskey_mod_content

Calquera Administración Pública pode solicitar o alta dunha solución reutilizable no directorio de solucións do CTT para que estea a disposición do resto de Administracións Públicas.

Para iso, identifíquese no PAe cun usuario rexistrado das Administracións Públicas e acceda a esta mesma páxina, Rexistro dunha solución. Unha vez identificado, nela terá dispoñible un formulario para encher os datos da solución que desexa dar de alta.

Cando a solución fose aprobada notificaráselle ao solicitante.

Consulte a Guía de publicación e licenciamiento de activos , preparada dentro do ámbito do Esquema Nacional de Interoperabilidade, para coñecer todas as consideracións previas e pasos a realizar antes de proceder a solicitar o alta da solución: condicións de copyright e autoría, estudo de compoñentes, selección da licenza, preparación do activo para a distribución, etc.

En colaboración con Rede.es ofrécese un servizo de consultas a través do cal as AAPP poderán formular cuestións relacionadas con software libre e o licenciamiento das súas solucións.

E para axudar no proceso de preparación do código fonte da solución ofrécese unha ferramenta de axuda para a inclusión de cabeceiras.

Consulte o documento Manual de Usuarios - Edición de Contidos - CTT-PAe , dispoñible na área de descargas da solución CTT para coñecer os detalles prácticos de edición da solución.

0 Comentarios

Non hai comentarios