accesskey_mod_content

Ferramentes per a la gestió de documents i expedients electrònics

Validador oficial ENI en el Punt d'Accés General

Per a afavorir la implantació dels documents i expedients electrònics en format ENI (Esquema Nacional d'Interoperabilitat) s'ha publicat un validador oficial en el Punt d'Accés General.

El validador permet, donat un document o un expedient, verificar si efectivament complix amb els requisits mínims de contingut i format que exigixen les Normes Tècniques d'Interoperabilitat de Document i Expedient, respectivament.

Este validador, accessible des d'Internet, permet a qualsevol administració que estiga en fase d'adaptació a l'ENI comprovar que els resultats que obté complixen amb la normativa i són compatibles amb els servicis comuns desenvolupats per la Secretaria General d'Administració Digital, servint així de referent per a les administracions públiques i empreses.

INSIDE - Infraestructura i Sistemes de Documentació Electrònica

logo InsideINSIDE, promogut per la Secretaria General d'Administració Digital, és un sistema per a la gestió de documents i expedients electrònics que complix els requisits perquè tots dos puguen emmagatzemar-se i/o obtindre's segons l'Esquema Nacional d'Interoperabilitat i les seues normes tècniques.

Proporciona les funcionalitats corresponents a l'etapa prèvia a la d'arxiu per a conservació permanent.

Es pot reutilitzar en manera servici en línia, a través de servicis web i en manera producte ja que ha sigut alliberat baix llicencia EUPL.

ARXIVE

Arxive és una aplicació web d'arxivat definitiu d'expedients i documents electrònics, que complix amb el que es disposa sobre este tema en el RD 4/2010, de 8 de gener, pel qual es regula l'Esquema Nacional d'Interoperabilitat en l'àmbit de l'Administració electrònica.
Arxive proporciona les ferramentes necessàries per a la creació per part d'un super-administrador d'un sistema d'administració i gestió de Centres d'Arxiu multidepartamental, així com la integració en Arxive de les corresponents aplicacions consumidores i la gestió dels documents i expedients electrònics remesos per les mateixes.