accesskey_mod_content

Eines per a la gesti�� de documents i expedients electr��nics

Validador oficial ENI en el Punt d'Acc��s General

Per afavorir la implantaci�� dels documents i expedients electr��nics en format ENI (Esquema Nacional d'Interoperabilitat) s'ha publicat un validador oficial en el Punt d'Acc��s General.

El validador permet, donat un document o un expedient, verificar si efectivament compleix amb els requisits m��nims de contingut i format que exigeixen les Normes T��cniques d'Interoperabilitat de Document i Expedient, respectivament.

Aquest validador, accessible des d'Internet, permet a qualsevol administraci�� que estigui en fase d'adaptaci�� a l'ENI comprovar que els resultats que obt�� compleixen amb la normativa i s��n compatibles amb els serveis comuns desenvolupats per la Secretaria General d'Administraci�� Digital, servint aix�� de referent per a les administracions p��bliques i empreses.

INSIDE - Infraestructura i Sistemes de Documentaci�� Electr��nica

logo InsideINSIDE, promogut per la Secretaria General d'Administraci�� Digital, ��s un sistema per a la gesti�� de documents i expedients electr��nics que compleix els requisits perqu�� tots dos puguin emmagatzemar-se i/o obtenir-se segons l'Esquema Nacional d'Interoperabilitat i les seves normes t��cniques.

Proporciona les funcionalitats corresponents a l'etapa pr��via a la d'arxiu per a conservaci�� permanent.

Es pot reutilitzar en manera servei en l��nia, a trav��s de serveis web i en manera producte ja que ha estat alliberat baix llicencia EUPL.

La Plataforma de Serveis d'Expedient Electr��nic - @Doc

La Plataforma de Serveis d'Expedient Electr��nic - @Doc, desenvolupada pel Ministeri de la Presid��ncia i per a les Administracions Territorials, actualment Ministeri de la Presid��ncia, Relacions amb les Corts i Igualtat, constitueix una plataforma de serveis horitzontals d'expedient electr��nic que permet a les aplicacions client que s'integrin en ella incorporar de forma senzilla gran part dels requisits exigits per les Normes T��cniques d'Interoperabilitat d'expedient electr��nic, document electr��nic, cat��leg d'est��ndards, digitalitzaci�� de documents, pol��tica de signatura i certificats, copiat aut��ntic i conversi��, i model de dades per a l'intercanvi de seients entre les entitats registrals.

Es pot reutilitzar en manera producte ja que ha estat alliberat baix llicencia EUPL.

ARXIVI

Arxivi ��s una aplicaci�� web d'arxivat definitiu d'expedients i documents electr��nics, que compleix amb el que es disposa sobre este tema en el RD 4/2010, de 8 de gener, pel qual es regula l'Esquema Nacional d'Interoperabilitat en l'��mbit de l'Administraci�� electr��nica.
Arxivi proporciona les eines necess��ries per a la creaci�� per part d'un super-administrador d'un sistema d'administraci�� i gesti�� de Centres d'Arxiu multidepartamental, aix�� com la integraci�� en Arxivi de les corresponents aplicacions consumidores i la gesti�� dels documents i expedients electr��nics remesos per les mateixes.

Punt d'Acc��s General
Punt d'Acc��s General