accesskey_mod_content

Publicat l'Informe Anual del sector de les TIC, els mitjans i els servicis audiovisuals 2020

26 febrer 2021

L'Observatori Nacional de les Telecomunicacions i de la Societat de la Informació (ONTSI) ha elaborat l'edició 2020 de l'informe anual del sector de les TIC, els mitjans i servicis audiovisuals. 

L'Informe Informe Anual del sector de les TIC, els mitjans i els servicis audiovisuals 2020(Obri en nova finestra) , (que es va publicar acompanyat d'una Presentació(Obri en nova finestra) ), mostra les principals característiques estructurals del sector, el seu desenvolupament en 2019 i la seua evolució en els últims 6 anys. Per a açò analitza diversos indicadors clau com el nombre d'empreses que ho componen, la xifra de negoci i l'ocupació generada, així com les inversions realitzades. Estos indicadors clau es complementen amb uns altres de caràcter econòmic com el valor afegit que genera el sector, el comerç exterior, la inversió estrangera directa en el sector i la inversió realitzada per empreses espanyoles del sector en l'estranger.

El sector TIC

El sector TIC d'Espanya ha experimentat durant 2019 un comportament positiu en tots els indicadors que es tenen en compte en este informe: nombre d'empreses, xifra de negoci, personal ocupat, inversió realitzada i Valor Afegit Brut generat.

El nombre d'empreses del sector TIC ha crescut en 2019 de forma similar a l'any anterior (+3,4%), arribant a les 25.905 empreses. Les empreses del sector dedicades a la prestació de servicis TIC són les que tenen major pes (96,5%) i el seu augment (+3,4%) es reflectix en el creixement global del sector. Les empreses de totes les branques dins de la prestació de servicis (activitats informàtiques, comerç i telecomunicacions) han augmentat en nombre. Les empreses de fabricació TIC han augmentat en menor mesura (+1,8%).

La xifra de negoci del sector TIC va créixer en 2019 un 3,9% fins als 95.473 milions d'euros. D'esta manera, continua la tendència de creixement dels últims anys. La majoria de la facturació correspon als servicis TIC (95,8%), que han experimentat un augment del 4,1%, mentre que la facturació de la fabricació TIC, amb un pes del 4,2%, s'ha ralentit notablement, creixent un 0,6%.

La ocupació en el sector TIC va créixer en 2019 un 5,5%, la qual cosa permet continuar la tendència positiva que marca el període 2014-2019. En concret, el sector empra a 446.881 persones. L'ocupació en les activitats informàtiques, la branca del sector que empra a un major nombre de treballadors, ha experimentat un creixement del 7,7%. La nota negativa és el descens, per quart any consecutiu, de l'ocupació en les telecomunicacions ( 1,4%).

La inversió del sector TIC i dels Continguts creix en 2019 un 10,3%, recuperant-se així de la caiguda patida en 2018. La inversió en la branca d'activitats informàtiques torna a caure (-1,1%). En el subsector del comerç a l'engròs TIC, la inversió es va incrementar un 75,5%. En el de telecomunicacions va créixer un 8,7%.

El Valor Afegit Brut del sector TIC en 2019 va registrar un valor de 40.211 milions d'euros, després d'un creixement del 2,7%. Les activitats informàtiques i les telecomunicacions són els subsectors que més aporten a esta xifra, el pes global de la qual sobre el PIB nacional és de el 3,23%.

El sector de les TIC, els mitjans i servicis audiovisuals

En 2019, el nombre d'empreses del sector TIC, els mitjans i els servicis audiovisuals continua creixent en 2019 (2,2%), però reduïx el ritme respecte als últims anys. En total, el sector està format per 35.884 empreses. En concret, el nombre d'empreses del sector TIC ha crescut un 3,4%, mentre que les del sector dels Mitjans i els servicis audiovisuals s'han reduït un 0,6%.

De la mateixa manera que el nombre d'empreses, la xifra de negoci del sector TIC, els mitjans i els servicis audiovisuals manté la tendència de creixement en 2019, amb un augment del 4,7% fins als 120.566 milions d'euros. La facturació del sector dels Mitjans i els servicis audiovisuals creix un 7,9%, doblant l'increment del sector TIC (+3,9%).

La ocupació en el sector TIC, els mitjans i els servicis audiovisuals també augmenta en 2019 (+4,6%), encara que a menor velocitat que l'any anterior (+7,3%). El personal ocupat en el sector se situa en les 557.504 persones. D'esta manera continua la tendència positiva dels últims anys.

En línia amb els altres indicadors, la inversió en el sector TIC, els mitjans i els servicis audiovisuals d'Espanya creix en 2019 un 7,2% fins als 18.429 milions d'euros. D'esta manera, reprèn la senda del creixement després d'una caiguda del 8,1% en 2018.

El Valor Afegit Brut a preus de mercat del sector de la Informacions i Comunicacions  en 2019 és de 42.480 milions d'euros després d'un increment de el 2,7%. A pesar de la ralentització del creixement respecte a 2018 (+5,2%), este indicador manté la tendència de positiva experimentada en els últims anys. El pes respecte al PIB del país és de el 3,41%.

El Valor Afegit Brut a preus de mercat de el sector TIC, els mitjans i els servicis audiovisuals aconseguix en 2019 un valor de 48.295 milions d'euros en créixer també un 2,7%. El seu pes sobre el PIB nacional és de el 3,88%.

Font original de la notícia(Obri en nova finestra)

  • Infraestructures i servicis comuns