accesskey_mod_content

Resumo do posicionamento de España no contexto internacional.

Os datos que se ofrecen a continuación ilustran a percepción que se ten de España no exterior en relación con aspectos relacionados co desenvolvemento da administración electrónica, a prestación de servizos públicos dixitais, a participación en liña así como con aspectos específicos dese ámbito como a interoperabilidade e os datos abertos.

Táboa resumen de indicadores internacionais
Indicador Posición
United Nations eGovernment Survey 2018: Leading countries with very high E-Government Development Index (EGDI) 17
United Nations eGovernment Survey 2016: World e-government leaders with very high E-Government Development Index (EGDI) 17
United Nations eGovernment Survey 2016: Top performing countries in En liña Service Index (OSI) 12
United Nations eGovernment Survey 2016: E-Participation Index 7
Informe The Global Innovation Index 2017: servizos gobernamentais en liña 11
Informe The Global Innovation Index 2017: participación en liña 7
Informe OURData Index do OCDE: Open Government Data 6
Global Cybersecurity Index (UIT) 7
Táboa resumen de indicadores de ámbito europeo
Indicador Posición
Índice de Economía e Sociedade Dixital (DESI) 11
Índice de Economía e Sociedade Dixital (DESI): servizos públicos dixitais 4
Informe State of Play of Interoperability in Europe (2016): aliñamento co Marco Europeo de Interoperabilidade. 3
State of Play of Interoperability in Europe (2016): implementación do Marco Europeo de Interoperabilidade 1
Estudo Open Data Maturity in Europe (2019) 2

 

Contexto Internacional

Segundo o informe « UN eGovernment survey 2018(Abre en nova xanela) », España figura, como se subliña de forma explícita, na lista de países cun alto rendemento (Top Performers) de acordo co índice de desenvolvemento da administración electrónica (E-Government Development Index, EGDI), xunto con países tales como Dinamarca, Finlandia, República de Corea, Países Baixos, Australia, Xapón, Nova Zelandia, Reino Unido e Estados Unidos.

Top 10 Performers in 2018

Ademais, España mantén o posto número 17 respecto da edición de 2016, e no posto número 10 no ámbito dos países europeos.

Leading countries in e-government development

Outros datos de España recollidos no informe son que figura cun ‘moi alto’ (Very High) no indicador de participación electrónica, ‘E-Participation’, así como no indicador de servizos en liña ‘En liña Service Index’.

E-Participation Index

Segundo a edición de 2018 do GCI, publicada en abril de 2019, España figura en sétimo lugar na lista do dez países que mostran un maior grao de compromiso coa ciberseguridade. 

Na análise por áreas xeográficas, España figura en quinto (5º) lugar no ámbito europeo tras Reino Unido, Francia, Lituania e Estonia.

Segundo a perspectiva que pon en relación o índice de desenvolvemento TIC, coñecido como IDI, e o GCI, España tamén mostra un bo posicionamento.

Ámbito Unión Europea

Segundo o  Índice de Economía e Sociedade Dixital (DESI) 2019 , España ocupa o posto 11 entre os 28 Estados membros da UE, sendo o cuarto entre os países de maior crecemento. Sublíñase que España obtén bos resultados e progresa no desenvolvemento de servizos públicos dixitais, destacando o compromiso cos datos abertos. Segundo o devandito indicador de servizos públicos dixitais España figura en o cuarto lugar, mantendo un progreso sostido desde 2014.

Segundo o eGovernment Benchmark 2018 publicado pola Comisión Europea, España sitúase cun nivel medio-alto de penetración e dixitalización, formando parte do escenario Fruitful eGov, que inclúe aos mellores países da súa clase por encima da media europea.

España figura no grupo de países “Top-performing” en varias das facetas analizadas.

No terreo da interoperabilildad, aspecto imprescindible para que flúa a cooperación entre administracións para maior eficacia e eficiencia no servizo ao cidadán, de acordo co informe “ State of Play of Interoperability in Europe (NIFO) – Report 2016 ”, España figura nos primeiros postos en termos de aliñamento co Marco Europeo de Interoperabilidade, implementación e monitorización.

No ámbito dos datos abertos, segundo o  estudo "Open Data Maturity in Europe"  na súa edición de 2019 sitúa a España en segundo lugar.

Punto de Acceso Xeral
Punto de Acceso Xeral