accesskey_mod_content

Ferramentes per a la gestió de documents i expedients electrònics

Validador oficial ENI en el Punt d'Accés General

Per a afavorir la implantació dels documents i expedients electrònics en format ENI (Esquema Nacional d'Interoperabilitat) s'ha publicat un validador oficial en el Punt d'Accés General.

El validador permet, donat un document o un expedient, verificar si efectivament complix amb els requisits mínims de contingut i format que exigixen les Normes Tècniques d'Interoperabilitat de Document i Expedient, respectivament.

Este validador, accessible des d'Internet, permet a qualsevol administració que estiga en fase d'adaptació a l'ENI comprovar que els resultats que obté complixen amb la normativa i són compatibles amb els servicis comuns desenvolupats per la Secretaria General d'Administració Digital, servint així de referent per a les administracions públiques i empreses.

INSIDE - Infraestructura i Sistemes de Documentació Electrònica

logo InsideINSIDE, promogut per la Secretaria General d'Administració Digital, és un sistema per a la gestió de documents i expedients electrònics que complix els requisits perquè tots dos puguen emmagatzemar-se i/o obtindre's segons l'Esquema Nacional d'Interoperabilitat i les seues normes tècniques.

Proporciona les funcionalitats corresponents a l'etapa prèvia a la d'arxiu per a conservació permanent.

Es pot reutilitzar en manera servici en línia, a través de servicis web i en manera producte ja que ha sigut alliberat baix llicencia EUPL.

La Plataforma de Servicis d'Expedient Electrònic - @Doc

La Plataforma de Servicis d'Expedient Electrònic - @Doc, desenvolupada pel Ministeri de la Presidència i per a les Administracions Territorials, actualment Ministeri de la Presidència, Relacions amb les Corts i Igualtat, constituïx una plataforma de servicis horitzontals d'expedient electrònic que permet a les aplicacions client que s'integren en ella incorporar de forma senzilla gran part dels requisits exigits per les Normes Tècniques d'Interoperabilitat d'expedient electrònic, document electrònic, catàleg d'estàndards, digitalització de documents, política de firma i certificats, copiat autèntic i conversió, i model de dades per a l'intercanvi de seients entre les entitats registrals.

Es pot reutilitzar en manera producte ja que ha sigut alliberat baix llicencia EUPL.

ARXIVE

Arxive és una aplicació web d'arxivat definitiu d'expedients i documents electrònics, que complix amb el que es disposa sobre este tema en el RD 4/2010, de 8 de gener, pel qual es regula l'Esquema Nacional d'Interoperabilitat en l'àmbit de l'Administració electrònica.
Arxive proporciona les ferramentes necessàries per a la creació per part d'un super-administrador d'un sistema d'administració i gestió de Centres d'Arxiu multidepartamental, així com la integració en Arxive de les corresponents aplicacions consumidores i la gestió dels documents i expedients electrònics remesos per les mateixes.

 
Punt d'Accés General
Punt d'Accés General