accesskey_mod_content

Document electrònic

Document electrònic és informació de qualsevol naturalesa en forma electrònica, arxivada en un suport electrònic segons un format determinat i susceptible d'identificació i tractament diferenciat.

Expedient electrònic

L'expedient electrònic és el conjunt de documents electrònics corresponents a un procediment administratiu.

 

0 Comentaris

No hi ha comentaris