accesskey_mod_content

Publicada la nova NTI SICRES4

20 agost 2021

SICRES4 , la nova versió de la Norma Tècnica d'Interoperabilitat de Model de Dades per a l'intercanvi de seients entre les Entitats Registrals, ha sigut publicada per a adaptar-se a les noves necessitats dels intercanvis registrals.

El passat 10 d'agost de 2021 s'ha publicat la nova versió de la Norma Tècnica d'Interoperabilitat de Model de Dades per a l'intercanvi de seients entre les Entitats Registrals(Obri en nova finestra) ( SICRES , Sistema d'Informació Comuna de Registres d'Entrada i Eixida) que normalitza els intercanvis registrals entre les oficines de registre per a garantir la seua interoperabilitat.

Amb esta nova versió, SICRES4 , s'aconseguix l'adequació dels intercanvis a les noves necessitats de les oficines de registre i s'afavorix l'avanç cap a una tramitació automatitzada de la documentació intercanviada.

La fins ara vigent NTI SICRES3 va ser publicada el 19 de juliol de 2011 i l'aprovació posterior de normes com la de NTI Document Electrònic o la Llei 39/2015 han fet que la Norma SICRES3 no es trobe plenament alineada amb el marc normatiu actual. Així mateix, també a causa del pas del temps, alguns camps contemplats en SICRES3 l'han quedat obsolets.

A més, la Plataforma SIR i els sistemes d'informació vinculats a ella han anat evolucionant al llarg d'estos anys, avançant cap a sistemes amb tramitació cada vegada més automàtica. La norma SICRES , no solament ha d'emparar esta evolució, sinó que ha de facilitar que els sistemes involucrats en els intercanvis registrals continuen millorant i evolucionant.

Per açò, s'ha elaborat esta nova Norma SICRES4 , per a adaptar-se a les noves necessitats i incorporar millores. D'entre les seues novetats destaquen:

  • Adequació del segment d'annexos a la de NTI Document Electrònic.
  • Integració del Sistema de Referència de documents per a la remissió de la documentació adjunta, de manera que s'allibera la càrrega sobre la Plataforma d'Intercanvi SIR.
  • Adaptació del model per a permetre la tramitació automatitzada dels seients registrals i la seua documentació annexa.

Actualització de diversos camps per a donar resposta a les necessitats expressades pels actors implicats en els intercanvis de seients registrals.

Des de la publicació en BOE de SICRES4 s'establix un termini d'un any perquè les aplicacions integrades en SIR realitzen les seues adaptacions a la nova Norma. Durant eixe any conviuran les dos Normes.

Per a garantir la interoperabilitat, la Plataforma SIR comptarà amb traductors que transformaran els missatges dels intercanvis registrals en funció de la versió amb que treballen origen i destinació.

Més informació en Norma Sicres del CTT

  • Centre de Transferència de Tecnologia
  • Infraestructures i servicis comuns