accesskey_mod_content

Disponible el joc d'Integració amb Cl@ve 2.0

"Notícia disponible únicament amb finalitats històriques i d'hemeroteca. La informació i enllaços mostrats es corresponen amb els quals estaven operatius a la data de la seua publicació. No es garantix que continuen actius actualment".

05 juliol 2018

logo Cl@ve

S'ha desplegat a l'entorn de Servicis Estables la versió 2 de Cl@ve, que permet la connexió amb el node eIDAS espanyol per a la identificació de ciutadans de la Unió Europea.

A causa de l'adaptació al nou esquema SAML introduït pel projecte eIDAS, la nova versió de Cl@ve introduïx alguns canvis que requerixen adaptació per part de les aplicacions.

La passarel·la de Cl@ve 1.0 disponible actualment va a seguir activa i donant servici a les aplicacions ja connectades i no es preveu el cessament del servici a mitjà termini.

No obstant açò, les aplicacions que hagen de fer ús de la identificació europea a través del node eIDAS hauran d'evolucionar a Cl@ve 2.0 i fer ús de les noves llibreries que s'han publicat en el PAe.

Procediment d'Alta en Cl@ve 2

Els organismes que desitgen donar-se de alta en Cl@ve 2 Servicis Estables per a iniciar proves hauran de seguir el següent procediment:

 1. Obrir incidència en https://ssweb.seap.minhap.es/ayuda/consulta/clave i seleccionar "Integració d'aplicacions"
 2. Adjuntar formulari "Petició d'accés a Clau2 Ident.pdf"
  • Si l'entitat ja està donada de alta en Cl@ve 1 pot incloure el mateix DIR3 i NIF que vé usant fins ara encara que el DIR3 de l'entitat haja canviat. Esta alta serà més ràpida.
  • Si l'entitat decidix canviar el DIR3 i/o NIF, les altes es dilataran més ja que és necessari sol·licitar l'alta també a la resta de proveïdors: AEAT, GISS i plataforma SIM d'enviament de SMS.
 3. Enviar formulari d'alta de dades SMS "Peticion d'accés a Clau - Dades SMS.pdf". Este pas solament és necessari per a altes noves en Cl@ve o per a entitats que opten per l'opció 2-B

En Cl@ve 2 es va a disposar d'una aplicació d'Administració que permetrà a les pròpies entitats autogestionar els seus usuaris i els seus certificats electrònics. En esta aplicació d'administració, el Centre de Servicis donarà de alta a l'entitat com a Proveïdor de Servici i a l'usuari com a Administrador de l'entitat.

A partir d'eixe moment, l'administrador podrà donar de alta a altres usuaris i els certificats que s'usen per a validar les firmes dels token SAML que s'envien a la passarel·la Cl@ve 2.

Joc d'Integració de Cl@ve 2

El joc d'integració de Cl@ve 2.0, disponible per a Java 8, Java 7, PHP i .Net, inclou els següents elements:

 • Manual d'integració
 • Llibreries
 • Proveïdor de Servici (SP) de demostració

Per al cas de la integració Java, en el paquet d'integració de Java 8 s'adjunta també un document i fitxers de codi que mostren detalladament els canvis que cal realitzar al joc de Cl@ve 1.0 per a migrar-ho a Cl@ve 2.0 i que funcione en este nou entorn.

Es pot usar com a referència per a entendre com adaptar a Cl@ve 2.0 les aplicacions que van ser desplegades per a connectar-se a Cl@ve 1.0 i que es van basar en el joc d'integració d'eixe entorn.

És important esmentar que amb la publicació del paquet d'integració de Cl@ve 2.0 es discontinúa i es deixa de donar suport al paquet de Cl@ve 1.0. Per tant, si decidix adaptar-se un desenvolupament basat en el joc de Cl@ve 1.0 serà responsabilitat de l'organisme mantindre actualitzades les llibreries corresponents. El joc de Cl@ve 1.0 estava basat en Struts mentre que el de Cl@ve 2.0 està basat en Spring.

Les noves integracions amb Cl@ve hauran de fer-se també ja amb Cl@ve 2.0.

Podrà trobar els paquets d'integració i la documentació en pàgina de descàrregues de Cl@ve del CTT.

 • Centre de Transferència de Tecnologia
 • Identitat i Firma electrònica
Punt d'Accés General
 
Punt d'Accés General