accesskey_mod_content

L'administració electrònica es consolida en les Illes Balears a través de la plataforma PINBAL

02 febrer 2018

PINBAL, la  plataforma d'interoperabilitat de Balears que fa possible que la ciutadania no haja d'aportar documentació que l'Administració Pública ja té, ha passat de 4 a 188 procediments en sol 5 anys.

La interoperabilitat entre les administracions balears i la resta de l'Estat és possible a través de  PINBAL(Obri en nova finestra) , una solució tecnològica desenvolupada pel Govern de les Illes Balears, que a través d'una aplicació web permet consultar les dades disponibles de les administracions de manera telemàtica. Gràcies a açò, tràmits com l'escolarització dels xiquets, la presentació de candidatures per a concursos i oposicions, o la sol·licitud de subvencions, que abans requerien presentar molta documentació, ara se simplifiquen gràcies a la plataforma PINBAL que permet consultar aquestes dades a través d'internet d'una manera molt més eficient i estalviant molt temps i costos tant a usuaris com a administració pública i organismes.

Cal destacar que alguns dels procediments que més usen PINBAL van dirigits a sectors prioritaris del Govern, i durant el 2017 procediments com el reconeixement del grau de dependència o discapacitat (18.549) i el dret a les prestacions del sistema (13.738); o els procediments relacionats amb l'educació com l'escolarització (44.817) o les ajudes de menjador (12.117), estan entre els més utilitzats. Aquest fet resulta especialment rellevant per a col·lectius com el de persones amb discapacitat, per a els qui la simplificació d'aquests tràmits resulta una millora significativa, al no haver de desplaçar-se per a aportar documentació.

Així mateix, cal esmentar que a més del nombre de consultes també ha augmentat el nombre de procediments que es resolen a través de l'aplicació, que s'ha incrementat de manera progressiva des de 2013 i que ja permet gestionar a dia d'avui 188 procediments i ha gestionat 396.729 consultes des de 2013. En 2017 s'han realitzat en total 209.546 consultes, una dada que reflecteix la consolidació del sistema durant els últims dos anys (2016-2017), en què han augmentat aquestes consultes en un 45’8% (de 143.696 a 209.546).

La majoria de consultes del 2017 s'han realitzat a l'Administració General de l'Estat (176.530 consultes), seguides de les realitzades a cedents de les Illes Balears (33.016 consultes). Aquestes consultes les realitzen les entitats adscrites al conveni d'interoperabilitat a través del com els signants s'afigen a la plataforma bé per a compartir dades pròpies, bé per a sol·licitar la consulta. D'aquesta manera, ja són 69 el nombre d'entitats en les Illes Balears que han signat el conveni. De les entitats adherides al conveni, les que ja utilitzen PINBAL per a realitzar algun procediment són 13, però s'espera que l'ús de l'aplicació s'incremente amb la incorporació de la resta d'entitats.

La interoperabilitat entre administracions és essencial per a la implantació de l'administració electrònica lloc que permet que els diferents organismes siguen capaços d'interactuar entre ells a través d'un marc comú i uns estàndards que fan possible l'intercanvi d'informació i coneixement entre ells amb l'objectiu d'evitar haver de demanar l'aportació de la informació als ciutadans. Gràcies a la plataforma PINBAL, gestionada per la Fundació Bit(Obri en nova finestra) , les diferents administracions públiques de les illes són capaces d'oferir als ciutadans serveis públics de qualitat de forma eficient i amb el menor cost possible.

Font original de la notícia(Obri en nova finestra)

  • Centre de Transferència de Tecnologia
  • Cooperació interadministrativa
  • Serveis electrònics
  • Ciutadà