Aquest lloc web ha estat traduït per un programari de traducció automàtica sense revisió posterior per traductors. Més informació en: enllaç ocultar
accesskey_mod_content
-

Pla de qualitat, estandardització i normalització del Ministeri de Cultura

 • Data Posada en Producció:

  02/03/2009

  Indicadors:
  • Nivell de satisfacció de l'usuari. Un factor subjectiu però que pot mesurar-se mitjançant enquestes o petits formularis amb l'usuari final.
  • Temps utilitzat per a canvi de versions correctives del programari. El temps entre versions d'aplicació programari per canvis correctius ha d'augmentar ja que l'objectiu és millorar en la detecció d'errors.
  • Nivell de creixement en la base de dades del coneixement. La grandària de la nostra base de dades de coneixement certifica l'experiència adquirida en la gestió, administració, manteniment i atenció als usuaris.

  Descripció Funcional

  Descripció Tècnica

  Solució:

  Per a la descripció tècnica del projecte s'inclou la guia metodològica de la FASE II(Obre en nova finestra) (disponible en la pestanya Àrea de Descàrregues del projecte) que detalla tots els passos a realitzar en les entrega de programari per a la seva engegada en sistemes en producció:

  Aquesta guia estableix el mètode i els mecanismes necessaris per a la implantació de sistemes informàtics en el Ministeri de  Cultura. Defineix uns requisits mínims que ha de complir l'aplicació, les normes establertes per al seu manteniment i actualització. L'objectiu és disposar d'una guia de passos per a l'actualització de productes programari que donin servei directe a usuaris finals.

  Estàndards:

  S'ha utilitzat la interfície de gestió de qualitat del model METRICA-3 com a base per a la interacció de tots els processos de qualitat, i en algunes ocasions es fan referències al model CMM.

  També es tenen en compte els estàndards de documentació i qualitat ISO 9126 i 25000.

  No obstant això s'ha tendit a cercar estàndards i fórmules de treball pràctiques que permetin un nivell de profunditat i personalització major, adaptat a la forma de treball del Ministeri de Cultura, integrat en diferents fases que permetin la millora contínua de la qualitat amb el mínim impacte en tots els departaments relacionats.

Punt d'Accés General
Punt d'Accés General
Responsable