accesskey_mod_content

Organitzaci��

Imatge organigrama

En aquest apartat, s'ofereix una imatge global de l'escenari que es configura dins del sector p��blic per al desenvolupament de l'Administraci�� Electr��nica. En ell es descriuen breument els agents que ostenten la compet��ncia i responsabilitat d'impulsar aquest moviment en els diferents ��mbits territorials, aix�� com un major detall de la seva regulaci�� i funcions.

Punt d'Acc��s General
Punt d'Acc��s General