accesskey_mod_content

Implantació de la Llei 39/2015 i Llei 40/2015

La Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú dels Administracions Públiques i la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic venen a configurar un escenari en el qual la tramitació electrònica ha de constituir l'actuació habitual dels Administracions en els seus múltiples vessants de gestió interna, de relació amb els ciutadans i de relació d'aquelles entre si.

 • Què suposen els lleis 39 i 40 en l'àmbit TIC?

  Els noves lleis suposen la transformació digital de totes els administracions públiques.

 • Materials d'ajuda

  Imatge arxivadors

  Útils per a la implantació dels lleis en els diferents administracions públiques.

 • Eines

  Eines de la SGAD relacionades amb la implantació dels lleis.

 • Què suposen els lleis 39 i 40 en l'àmbit TIC?

  Els noves lleis suposen la transformació digital de totes els administracions públiques.

 • Imatge arxivadors
  Materials d'ajuda

  Útils per a la implantació dels lleis en els diferents administracions públiques.

 • Eines

  Eines de la SGAD relacionades amb la implantació dels lleis.