accesskey_mod_content

Implantaci?n de la Llei 39/2015 i Llei 40/2015

La Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Com?n de les Administracions P?blicas(Obre en nova finestra) i la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de R?gemeguen Jur?dico del Sector P?blico(Obre en nova finestra) venen a configurar un escenari en el qual la tramitaci?n electr?nica ha de constituir l'actuaci?n habitual de les Administracions en les seves m?ltiples vessants de gesti?n interna, de relaci?n amb els ciutadans i de relaci?n d'aquelles entre s?.

 • ?Qu? suposen les lleis 39 i 40 en el ?mbito TIC?

  Les noves lleis suposen la transformaci?n digital de totes les administracions p?blicas.

 • Materials d'ajuda

  Imatge arxivadors

  ?tiles per la implantaci?n de les lleis en les diferents administracions p?blicas.

 • Eines

  Eines de la SGAD relacionades amb la implantaci?n de les lleis.

 • ?Qu? suposen les lleis 39 i 40 en el ?mbito TIC?

  Les noves lleis suposen la transformaci?n digital de totes les administracions p?blicas.

 • Imatge arxivadors
  Materials d'ajuda

  ?tiles per la implantaci?n de les lleis en les diferents administracions p?blicas.

 • Eines

  Eines de la SGAD relacionades amb la implantaci?n de les lleis.

Punt d'Acc?s General
Punt d'Acc?s General