accesskey_mod_content

Accessibilitat

L'Administraci?n Electr?nica Inclusiva ?s un concepte ampli que abasta totes les mesures encaminades a aconseguir que els beneficis de l'Administraci?n Electr?nica s'estenguin al conjunt dels ciutadans, amb independ?ncia de la seva capacitat econ?mica o el seu nivell d'alfabetizaci?n digital.

 • Observatori d'Accessibilitat

  30 desembre 2019

  L'Observatori d'Accessibilitat ?s una iniciativa del Ministeri de Pol?tica Territorial i Funci?n P?blica que t? com a objectiu ajudar a millorar el grau de compliment en mat?ria d'accessibilitat dels portals de l'Administraci?n.

 • Accessibility Observatory

  08 novembre 2019

  The Accessibility Observatory is an initiative of the Ministry of Territorial Policy and Public Administration that aims to help improve the accessibility level of the portals that llauri dependent on the Government (GSA, General State Administration).

 • Implantaci?n RD 1112/2018

  13 gener 2020

  Materials i informaci?n d'utilitat per la implantaci?n del Reial decret 1112/2018 sobre accessibilitat dels llocs web i aplicacions per a dispositius m?vils del sector p?blico.

 • Comunitat Accessibilitat

  08 novembre 2019

  Espai de colaboraci?n per als gestors de portals de les administracions p?blicas. Ofereix materials d'ajuda, f?rums de discusi?n i el servei de diagn?stico en l?nea.?

 • Normativa

  08 novembre 2019

  Legislaci?n, normes d'accessibilitat i certificaci?n.

 • Materials d'ajuda

  25 novembre 2019

  Preguntes freq?ents, gu?as pr?cticas, accessibilitat en PDF.

 • Cooperaci?n internacional en el ?mbito de l'accessibilitat

  08 novembre 2019

  Implicacions de les directives europees pel que fa a l'accessibilitat de les TIC.

 • Observatori d'Accessibilitat

  30 desembre 2019

  L'Observatori d'Accessibilitat ?s una iniciativa del Ministeri de Pol?tica Territorial i Funci?n P?blica que t? com a objectiu ajudar a millorar el grau de compliment en mat?ria d'accessibilitat dels portals de l'Administraci?n.

 • Accessibility Observatory

  08 novembre 2019

  The Accessibility Observatory is an initiative of the Ministry of Territorial Policy and Public Administration that aims to help improve the accessibility level of the portals that llauri dependent on the Government (GSA, General State Administration).

 • Implantaci?n RD 1112/2018

  13 gener 2020

  Materials i informaci?n d'utilitat per la implantaci?n del Reial decret 1112/2018 sobre accessibilitat dels llocs web i aplicacions per a dispositius m?vils del sector p?blico.

 • Comunitat Accessibilitat

  08 novembre 2019

  Espai de colaboraci?n per als gestors de portals de les administracions p?blicas. Ofereix materials d'ajuda, f?rums de discusi?n i el servei de diagn?stico en l?nea.?

 • Normativa

  08 novembre 2019

  Legislaci?n, normes d'accessibilitat i certificaci?n.

 • Materials d'ajuda

  25 novembre 2019

  Preguntes freq?ents, gu?as pr?cticas, accessibilitat en PDF.

 • Cooperaci?n internacional en el ?mbito de l'accessibilitat

  08 novembre 2019

  Implicacions de les directives europees pel que fa a l'accessibilitat de les TIC.

Punt d'Acc?s General
Punt d'Acc?s General