accesskey_mod_content

Forja del CTT

Per a aquelles solucions del CTT que desitgen construir una comunitat de desenvolupament al voltant del seu projecte programari lliure, s'ha creat l'organitzaci�� forja-CTT dins del gran entorn col��laboratiu p��blic de GitHub, en la qual les administracions p��bliques poden crear i gestionar els seus repositoris i propiciar la col��laboraci�� tant amb el sector p��blic com amb el sector privat.

https://github.com/ctt-gob-es(Obre en nova finestra)

Caracter��stiques de Forja-CTT en GitHub

Les solucions que ho desitgin poden sol��licitar un repositori dins de l'organitzaci�� Forja-CTT en GitHub. Aquests repositoris podran habilitar, segons les seves necessitats, l'��s d'aquestes funcionalitats:

  • Gesti�� de codi font. Gesti�� del codi font de la soluci�� a trav��s d'un repositori GIT. Aquest repositori ��s l'entorn de treball i es troba en desenvolupament i en cont��nua evoluci��, per tant pot haver-hi materials incomplets i programari amb defectes pendents de solucionar. El lloc preferent on subministrar les versions oficials i estables del producte ��englobant codi font, documents d'instal��laci��, integraci��, etc. ser�� l'��rea de Desc��rregues de la soluci�� CTT associada.
  • Gesti�� d'Incid��ncies. Es pot gestionar la notificaci��, evoluci�� i resoluci�� de les sol��licituds relacionades amb cada repositori: incid��ncies del servei, sol��licituds de suport, sol��licituds de millora, etc.
  • Wiki. Creaci�� i gesti�� de la documentaci�� de la soluci�� en el repositori de forma col��laborativa.
  • Llistes de distribuci��. GitHub no facilita suport a llistes per�� aquelles solucions que necessitin llestes de distribuci�� de correu electr��nic per facilitar la coordinaci�� i col��laboraci�� entre els diferents actors i usuaris podran utilitzar el servei de llistes de distribuci�� ofert des del CTT.

L'organitzaci�� Forja CTT est�� reconeguda en GITHUB com a espai del sector p��blic:

https://government.github.com/community/

Participaci�� en Forja-CTT

La Forja-CTT est�� oberta a la participaci�� des de qualsevol sector: p��blic, empresarial o privat.

Punt d'Acc��s General
Punt d'Acc��s General