accesskey_mod_content
Bàner OBSAE

Indicadors DATAOBSAE

Es presenta en aquest apartat un conjunt d'indicadors que permet analitzar la implantació i ús de l'Administració Electrònica i de les TIC en les Administracions Públiques.

Els indicadors es presenten agrupats en àrees i ordenats per sistemes origen de la informació o per perspectiva.

Les dues primeres àrees presenten informació dels serveis electrònics prestats a ciutadans, a empreses i a les diferents Administracions des de l'Adreça de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions, unitat responsable del desenvolupament d'Infraestructures i serveis comuns per a la implantació de l'administració electrònica.

A les següents àrees es presenten els indicadors recollits en els informes sobre infraestructures TIC en els tres àmbits administratius: Administració General de l'Estat, Comunitats Autònomes i Entitats Locals, elaborats des d'aquesta mateixa Adreça en col·laboració amb totes les Entitats implicades. Finalment l'àmbit Indicadors de fonts externes recull informació rellevant sobre el tema publicada per altres Entitats o Organitzacions.

En les diferents pestanyes de cada indicador es pot analitzar, segons el cas, la seva evolució anual o mensual, el desglossament de les xifres globals per altres variables, informes addicionals, mapes que presenten la informació territorialitzada i definició de conceptes. Cada indicador explica a més amb una petita descripció del mateix i un enllaç a altres pàgines on ampliar la informació.

Els indicadors són actualitzats mensualment o anualment segons la seva naturalesa.

Accés DATAOBSAE(Obre en nova finestra)