accesskey_mod_content

Arxiu Electr?nico

L'arxiu electr?nico permet emmagatzemar per mitjans electr?nicos tots els documents utilitzats en les actuacions administratives. Aquests arxius electr?nicos, destinats a cobrir el conjunt del cicle de vida dels documents electr?nicos venen a ser complementaris i equivalents als arxius convencionals.

 • Arxiu electr?nico de documents

  Informaci?n sobre els Arxius Estatals, d?nde est?n, qu? serveis ofereixen i cu?els s?n les seves principals l?neas d'actuaci?n i legislaci?n associada.

 • Pol?tica de gesti?n de documents electr?nicos

  Una pol?tica de gesti?n de documents electr?nicos cont? orientacions o directrius per la creaci?n i gesti?n de documents aut?nticos, fiables i disponibles al llarg del temps.

 • Metadades

  Les metadades de gesti?n de documents serveixen per identificar, autenticar i contextualitzar documents. Mentre que ?un esquema de metadades defineix la incorporaci?n i gesti?n de les metadades dels documents electr?nicos al llarg del seu cicle de vida.

 • Document i expedient electr?nico

  La definici?n de documents i expedients electr?nicos juntament amb els seus pol?ticas de gesti?n s?n la base per a l'intercanvi dels mateixos as? com para el seu recuperaci?n i conservaci?n en arxius electr?nicos.

 • Eines per la gesti?n de documents i expedients electr?nicos

  El funcionament dels arxius electr?nicos es basa en la utilizaci?n de diferents eines.

 • Normes (est?ndares) i bones pr?cticas

  La pol?tica de gesti?n de documents electr?nicos d'una organizaci?n estar? basada en bones pr?cticas i normes consolidades a nivell nacional i internacional. Aquesta secci?n ofereix enlla?os a les normes i bones pr?cticas m?s rellevants.

 • Arxiu electr?nico de documents

  Informaci?n sobre els Arxius Estatals, d?nde est?n, qu? serveis ofereixen i cu?els s?n les seves principals l?neas d'actuaci?n i legislaci?n associada.

 • Pol?tica de gesti?n de documents electr?nicos

  Una pol?tica de gesti?n de documents electr?nicos cont? orientacions o directrius per la creaci?n i gesti?n de documents aut?nticos, fiables i disponibles al llarg del temps.

 • Metadades

  Les metadades de gesti?n de documents serveixen per identificar, autenticar i contextualitzar documents. Mentre que ?un esquema de metadades defineix la incorporaci?n i gesti?n de les metadades dels documents electr?nicos al llarg del seu cicle de vida.

 • Document i expedient electr?nico

  La definici?n de documents i expedients electr?nicos juntament amb els seus pol?ticas de gesti?n s?n la base per a l'intercanvi dels mateixos as? com para el seu recuperaci?n i conservaci?n en arxius electr?nicos.

 • Eines per la gesti?n de documents i expedients electr?nicos

  El funcionament dels arxius electr?nicos es basa en la utilizaci?n de diferents eines.

 • Normes (est?ndares) i bones pr?cticas

  La pol?tica de gesti?n de documents electr?nicos d'una organizaci?n estar? basada en bones pr?cticas i normes consolidades a nivell nacional i internacional. Aquesta secci?n ofereix enlla?os a les normes i bones pr?cticas m?s rellevants.

Punt d'Acc?s General
Punt d'Acc?s General