Aquest lloc web ha estat traduït per un programari de traducció automàtica sense revisió posterior per traductors. Més informació en: enllaç ocultar
accesskey_mod_content
-

Pla de qualitat, estandardització i normalització del Ministeri de Cultura

 • Data Posada en Producció:

  02/03/2009

  Indicadors:
  • Nivell de satisfacció de l'usuari. Un factor subjectiu però que pot mesurar-se mitjançant enquestes o petits formularis amb l'usuari final.
  • Temps utilitzat per a canvi de versions correctives del programari. El temps entre versions d'aplicació programari per canvis correctius ha d'augmentar ja que l'objectiu és millorar en la detecció d'errors.
  • Nivell de creixement en la base de dades del coneixement. La grandària de la nostra base de dades de coneixement certifica l'experiència adquirida en la gestió, administració, manteniment i atenció als usuaris.

  Descripció Funcional

  Descripció Tècnica

  Solució:

  Per a la descripció tècnica del projecte s'inclou la guia metodològica de la FASE II(Obre en nova finestra) (disponible en la pestanya Àrea de Descàrregues del projecte) que detalla tots els passos a realitzar en les entrega de programari per a la seva engegada en sistemes en producció:

  Aquesta guia estableix el mètode i els mecanismes necessaris per a la implantació de sistemes informàtics en el Ministeri de  Cultura. Defineix uns requisits mínims que ha de complir l'aplicació, les normes establertes per al seu manteniment i actualització. L'objectiu és disposar d'una guia de passos per a l'actualització de productes programari que donin servei directe a usuaris finals.

  Estàndards:

  S'ha utilitzat la interfície de gestió de qualitat del model METRICA-3 com a base per a la interacció de tots els processos de qualitat, i en algunes ocasions es fan referències al model CMM.

  També es tenen en compte els estàndards de documentació i qualitat ISO 9126 i 25000.

  No obstant això s'ha tendit a cercar estàndards i fórmules de treball pràctiques que permetin un nivell de profunditat i personalització major, adaptat a la forma de treball del Ministeri de Cultura, integrat en diferents fases que permetin la millora contínua de la qualitat amb el mínim impacte en tots els departaments relacionats.

Responsable