accesskey_mod_content

La Confer?ncia Sectorial de l'Administraci?n P?blica ?s el ?rgano de cooperaci?n en mat?ria d'administraci?n p?blica entre l'Administraci?n General de l'Estat, de les Administracions de les Comunitats Aut?nomas, de les Ciutats Aut?nomas de Ceuta i Melilla i de l'Administraci?n Local. El seu organizaci?n i funcionament es regeixen per la Resoluci?n de 16 de novembre de 2018, de la Secretar?a de Estat de Funci?n P?blica, per la qual es publica l'Acord de la Confer?ncia Sectorial d'Administraci?n P?blica, per la qual s'aprova el Reglament d'Organizaci?n i Funcionament (BOE de 17 de novembre de 2018)(Obre en nova finestra)

La Comisi?n Sectorial d'Administraci?n Electr?nica (CSAE) ?s un ?rgano t?cnico presidit pel Secretari General d'Administraci?n Digital del Ministeri de Pol?tica Territorial i Funci?n P?blica per la cooperaci?n de l'Administraci?n General de l'Estat, de les administracions de les Comunitats Aut?nomas, de les entitats que integren l'Administraci?n Local en mat?ria d'administraci?n electr?nica. En ?l participen els titulars de les Direccions generals de les Comunitats i Ciutats Aut?nomas amb compet?ncies en mat?ria d'Administraci?n Electr?nica, per part de l'Administraci?n General de l'Estat la Secretar?a General d'Administraci?n Digital . Les entitats de l'Administraci?n Local quedar?n representades per la Federaci?n Espa?ona de Municipis i Prov?ncies. I tambi?n participa com convidada la CRUE, Confer?ncia de Rectors de les Universitats Espa?ones.

Dins de la Comisi?n Sectorial s'estableixen grups de treball ?t?cnicos per compartir experi?ncies i bones pr?cticas o per la realizaci?n de projectes en colaboraci?n.

Punt d'Acc?s General
Punt d'Acc?s General