accesskey_mod_content
Bàner OBSAE

Informis

 • Informe REGNA

  14 novembre 2018

  Des de 1988 s'elabora anualment l'Informe “Les Tecnologies de la Informació i les Comunicacions en l'Administració de l'Estat-Informi REINA”.

 • Informi IRIA

  21 novembre 2018

  Des de 1988 s'elabora cada 2 anys l'Informe “Les Tecnologies de la Informació i les Comunicacions en les Administracions Públiques-Informi IRIA”.

 • Informi Administració Electrònica en les CCAA

  21 novembre 2018

  Aquest informe integra anualment la informació proporcionada per les Comunitats Autònomes en l'àmbit de la comissió d'Estratègia TIC.

 • Pressupostos de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions de l'Administració de l'Estat

  29 novembre 2019

  Aquest informe analitza la dimensió i estructura del Pressupost de Despeses i Inversions en Tecnologies de la Informació i les Comunicacions de l'Administració de l'Estat.

 • Informe del grau d'avanç de l'Administració electrònica

  14 gener 2014

  El Ple del Consell Superior d'Administració Electrònica elevava anualment, un informe al Consell de Ministres, en el qual es recollia el grau d'avanç en la implantació de l'Administració electrònica en l'AGE.

 • Informe REGNA

  14 novembre 2018

  Des de 1988 s'elabora anualment l'Informe “Les Tecnologies de la Informació i les Comunicacions en l'Administració de l'Estat-Informi REINA”.

 • Informi IRIA

  21 novembre 2018

  Des de 1988 s'elabora cada 2 anys l'Informe “Les Tecnologies de la Informació i les Comunicacions en les Administracions Públiques-Informi IRIA”.

 • Informi Administració Electrònica en les CCAA

  21 novembre 2018

  Aquest informe integra anualment la informació proporcionada per les Comunitats Autònomes en l'àmbit de la comissió d'Estratègia TIC.

 • Pressupostos de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions de l'Administració de l'Estat

  29 novembre 2019

  Aquest informe analitza la dimensió i estructura del Pressupost de Despeses i Inversions en Tecnologies de la Informació i les Comunicacions de l'Administració de l'Estat.

 • Informe del grau d'avanç de l'Administració electrònica

  14 gener 2014

  El Ple del Consell Superior d'Administració Electrònica elevava anualment, un informe al Consell de Ministres, en el qual es recollia el grau d'avanç en la implantació de l'Administració electrònica en l'AGE.