accesskey_mod_content

Legislaci?n nacional

  • Lleis i normativa b?sicas en Administraci?n electr?nica

  • Cronolog?a de lleis i normes reguladores de ?mbito estatal importants per la implantaci?n de l'Administraci?n electr?nica

  • Convenis subscrits amb diferents administracions p?blicas en mat?ria d'Administraci?n electr?nica

  • Comissions Ministerials d'Administraci?n Digital (CMADs)

  • Disposicions de creaci?n de seus electr?nicas en organismes de les institucions de l'Estat i Punt d'acc?s general

  • Disposicions de creaci?n de registres electr?nicos en organismes de les institucions de l'Estat i Registres electr?nicos comuns

  • Legal framework of the digital administration in Spain

 Punt d'Acc?s General
Punt d'Acc?s General