accesskey_mod_content

Normativa de la Unió Europea

  • Disposicions de la Unió Europea

    Selecció de disposicions legals rellevants publicades en el Diari Oficial de la Unió Europea (DOUE), Sèrie L (Legislació), sobre: Interoperabilitat i Serveis públics europeus d'administració electrònica, Identitat i signatura electrònica, seguretat en xarxes i sistemes d'informació, acesibilidad, reutilització de dades del sector públic, contractació i factura electrònica, protecció de dades personals, de rang: Decisió, Directiva, Reglament.

  • Comunicacions i informacions procedents de les institucions, òrgans i organismes de la Unió Europea

    Selecció d'actes i documents publicats en el Diari Oficial de la Unió Europea (DOUE), Sèrie C (Comunicacions i informacions). En el seu major parteix documents COM –de la Comissió Europea– sobre: Planes estratègics en l'economia digital, Planes d'acció d'administració electrònica, Interoperabilitat, Serveis públics europeus d'administració electrònica, Identitat i signatura electrònica, seguretat, acesibilidad, reutilització.

Punt d'Accés General
Punt d'Accés General