accesskey_mod_content

Eines

Per al compliment de les noves obligacions de les lleis 39 i 40, l'Administració General de l'Estat, a través de la Secretaria General d'Administració Digital, posa a la disposició de les diferents administracions públiques les eines que a continuació es relacionen.

L'Adhesió de les Comunitats Autònomes, Entitats Locals i universitats a aquestes eines es realitza a través dels Convenis per a la prestació mútua de solucions bàsiques d'administració electrònica . Aquests convenis se signen entre la SGAD i cada govern regional. Les entitats locals hauran de subscriure aquest conveni a través de la seva Comunitat Autònoma. La SGAD i la CRUE també tenen subscrit un conveni al que hauran d'adherir-se les universitats públiques a través de la CRUE.

Per a més informació sobre solucions ofertes per la SGAD pot consultar el Catàleg de serveis d'administració digital prestat per la SGAD.