Esta páxina web foi traducida por un software de tradución automática sen revisión posterior por tradutores. Máis información en: enlace ocultar
accesskey_mod_content
-

TRAMA - Tramitación de permisos e incidencias da Secretaría de Estado de Administracións Públicas

 • Data Posta en Produción:

  01/08/2006

  RoadMap:

  Durante o primeiro semestre de 2020 incorporaranse as seguintes melloras:

  • Servizos web de consulta de permisos e vacacións dispoñibles para a súa consulta desde outras aplicacións ou portais dos organismos usuarios.
  • Informe de uso da bolsa de horas de conciliación.
  • Informe de absentismo a incorporar a SIGP.
  Indicadores:

  TRAMA é usado por 22 organismos de distintas adminsitraciones públicas xestionando a presenza, permisos e incidencias de 16000 empregados públicos.

  Descrición Funcional

  Trama dispón de dúas funcionalidades principais: o control de presenza e a tramitación electrónica de permisos e incidencias.

  É posible facer uso de ambas as funcionalidades ou usar Trama unicamente para a solicitude e tramitación de permisos e incidencias.

  O control de presenza pode realizarse mediante certificado electrónico e/ou mediante o sistema de control de presenza existente no organismo sempre que se integre este sistema con Trama mediante os servizos web que Trama ofrece a tal fin.

  As principais funcionalidades do control de presenza son:

  •  Definición do persoal: definición dos datos do persoal a dar servizo, incluíndo localización física e administrativa.
  • Control sobre os tipos de quendas: pódense definir quendas horarias por franxas horarias, cambiando o tratamento destas. Pódense crear tantas quendas como tipos de xornada realízanse no organismo.
  • Comida e almorzo: o sistema permite o control das pausas de almorzo e comida e os seus cálculos correspondentes para efectos de saldo horario.
  • Asignación de calendarios con persoais: realización de calendarios laborais por medio de persoais reutilizables e asignación masiva para unha actualización rápida de todo o persoal.
  • Fichaxes con certificado: fácil e rápido, desde o PC do usuario.
  • Control manual: por parte de control de efectivos, para poder corrixir calquera anomalía de forma directa.
  • Informes: tanto de presenza nun día no edificio, como de saldos horarios. Por departamentos, edificio ou para un só empregado, informes de incumprimento horario, de vacacións, de horas totais, por incidencia, ...

  As principais funcionalidades da tramitación de permisos e incidencias son:

  • Solicitude de permisos e incidencias: os empregados públicos realizan as solicitudes mediante un formulario electrónico onde introducir todos os datos necesarios (motivo, datas, observacións, documentación adxunta…)
  • Tramitación de permisos e incidencias: a validación realízase en dous niveis (responsable do equipo de traballo, responsable do departamento) antes da súa aprobación por parte do departamento de persoal.
  • Consulta de trámites: a tramitación realízase mediante un fluxo que almacena o estado de cada solicitude, o que permite a procura e consulta dos estados dos trámites solicitados ou a validar polos responsables.
  • Calendario: os empregados poden consultar as súas fichaxes e permisos nun calendario, podendo realizar consultas para calquera período de tempo, e a posibilidade de exportar os resultados a unha folla Excel.
  • Mantemento de persoal: pódense configurar os superiores de cada empregado para obter a árbore xerárquica correspondente. Tamén poden definirse suplencias para a aprobación de permisos e incidencias.
  • Consulta da árbore de empregados: os xestores cun equipo a cargo poden consultar o calendario para calquera dos seus empregados.
  • Administración de festivos: os administradores da ferramenta poden administrar os festivos a ter en conta para as solicitudes de permisos. Disponse de diferenciación en festivos nacionais, autonómicos e locais.
  • Control de efectivos: as unidades de persoal dispoñen dun perfil para a administración de datos sobre permisos e incidencias (máximo de días, franxas horarias, etc.), así como para a consulta de fichaxes, permisos e incidencias de todo o persoal.

  Outras caracterísiticas e funcionalidades de Trama son:

  • Multiámbito: o sistema pode configurarse para a distribución do persoal en distintos ámbitos, cada un coa súa propia integración cun sistema de xestión de persoal e o seu propio control de efectivos.
  • Configuración de organismo: onde se poden configurar o logo do organismo, tempo de cortesía nas fichaxes, uso de firma electrónica ao fichar, solicitar ou autorizar permisos e incidencias, etc

   

  Descrición Técnica

  Esta aplicación está orientada a unha contorna Web e as características en que se basea este desenvolvemento son:

  • Oracle 11g: base de datos da aplicación
  • Apache 2: servidor web con SSL activado
  • Tomcat 7: servidor de aplicacións
  • jBPM: motor de workflow para a tramitación de solicitudes
  • AUTENTICA E BADARAL: para a obtención de datos sobre os empregados públicos e a organización xerárquica do organismo.
  • Java SE 7 (Spring, Struts, Hibernate): plataforma de programación
  • NAS: para almacenamento de ficheiros
Subscríbeche á canle de youtube do OBSAE
Subscríbeche á canle de youtube do OBSAE
Responsable