accesskey_mod_content

Racionaliza e Comparte

Entre os eixos que articulan o impulso da Administraci?n Electr?nica, at?pase a racionalizaci?n das estruturas administrativas e o aproveitamento das infraestruturas e outros recursos tecnol?gicos, as? como a implantaci?n de soluci?ns homog?neas de administraci?n dixital. Aqu? rec?llese unha selecci?n representativa de soluci?ns reutilizables.

Para atopar todas as dispo?ibles debe usar o buscador de soluci?ns do CTT.

 • Servizos declarados como compartidos

  02 outubro 2015

  Os servizos compartidos foron declarados como tales pola Comisi?n de Estratexia TIC e? son de car?cter obrigatorio na AGE.

 • Cat?logo de servizos de Administraci?n Dixital

  30 novembro 2018

  Imaxe portfolio

  Cat?logo de soluci?ns que a SGAD ofrece ?s diferentes AA.PP.

 • Elementos com?ns

  Imaxe porcas virando

  Compo?entes, postos a disposici?n das AA.PP., que poden ser integrados en distintas aplicaci?ns para constru?r servizos de administraci?n dixital

 • Produtos dispo?ibles

  Imaxe cd

  Soluci?ns completas de administraci?n dixital que poden ser cedidas a outras AA.PP. para ser instaladas e xestionadas desde as s?as propias organizaci?ns.

 • Soluci?ns en Cloud

  Imaxe cloud

  Soluci?ns postas a disposici?n das AA.PP, para dar resposta a necesidades com?ns.

 • Infraestruturas Com?ns

  Imaxe estruturas

  Infraestruturas com?ns que posibilitan a construcci?n da
  administraci?n dixital.

 • Sistemas de Informaci?n Transversais

  Imaxe basees de datos

  Se utlizan para facilitar a recollida global de datos.

 • Servizos declarados como compartidos

  02 outubro 2015

  Os servizos compartidos foron declarados como tales pola Comisi?n de Estratexia TIC e? son de car?cter obrigatorio na AGE.

 • Imaxe portfolio
  Cat?logo de servizos de Administraci?n Dixital

  30 novembro 2018

  Cat?logo de soluci?ns que a SGAD ofrece ?s diferentes AA.PP.

 • Imaxe porcas virando
  Elementos com?ns

  Compo?entes, postos a disposici?n das AA.PP., que poden ser integrados en distintas aplicaci?ns para constru?r servizos de administraci?n dixital

 • Imaxe cd
  Produtos dispo?ibles

  Soluci?ns completas de administraci?n dixital que poden ser cedidas a outras AA.PP. para ser instaladas e xestionadas desde as s?as propias organizaci?ns.

 • Imaxe cloud
  Soluci?ns en Cloud

  Soluci?ns postas a disposici?n das AA.PP, para dar resposta a necesidades com?ns.

 • Imaxe estruturas
  Infraestruturas Com?ns

  Infraestruturas com?ns que posibilitan a construcci?n da
  administraci?n dixital.

 • Imaxe basees de datos
  Sistemas de Informaci?n Transversais

  Se utlizan para facilitar a recollida global de datos.

Punto de Acceso Xeral
Punto de Acceso Xeral
Ligaz?ns relacionadas