accesskey_mod_content

Liñas de cooperación

Entre os eixos que articulan o impulso da Administración Electrónica, atópase, tamén, o obxectivo de racionalizar as competencias interadministrativas. Neste sentido, promóvese un marco de alianzas, recoñecido por todos, onde a colaboración e corresponsabilidade sexan elementos esenciais e onde se potencie a presenza do noso país en foros europeos e internacionais.

  • Cooperación Internacional

    Bóla do mundo

    Cooperación a diferentes niveis internacionais, entre eles coa Unión Europea. 

  • Bóla do mundo
    Cooperación Internacional

    Cooperación a diferentes niveis internacionais, entre eles coa Unión Europea.